NILS HOLGERSSON – 02.ročník (1993)

Dnes archivované číslo časopisu NILS HOLGERSSON z roku 1993 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Milan G. Veliký dík! Příhody chlapce Nilse Holgerssona, velkého nezbednika, který žije ve Švédsku. Za jeho zlomyslné kousky ho skřítek promění na malinkého Palečka a divoké husy ho odnesou na sever. Spolu s Akkou, vůdkyní hejna, křečkem Prckem, čápem Emmenrichem a mnohými dalšími přáteli zažije Nils hromadu veselých i smutných příhod a dobrodružství. Wikipedie k Nilsi Holgerssonovi uvádí: „Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem (švédsky Nils Holgerssons underbara resa …

TOMÍK – 01.ročník – 1993

Dnešní číslo časopisu TOMÍK pro detske-casopisy.cz digitalizoval Raven. Moc děkujeme! Spolkový časopis TOMÍK vydává čtvrtletně pro své členy sdružené v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR (ATOM) jeho ústředí. Však má také časopis v podtitulu uvedeno: ČASOPIS TURISTIKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE. V tiráži časopisu se uvádí: „TOMÍK časopis turistických oddílů mládeže. Vydává Asociace TOM spolu s radou mládeže KČT. Adresa redakce: Tomáš Novotný, Jeronýmova 1019, 252 63 Roztoky u Prahy. Toto číslo připravili do tisku T. Novotný, P. Cyrani, JVP-Soft, Hallík. Kreslené …

ZPRAVODAJ SPJF – 1993

Dnes archivovaná čísla časopisu ZPRAVODAJ SPJF z roku 1993 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík! Na wikipedii lze najít informaci, že „ZPRAVODAJ SPJF byl časopis vydávaný Sdružením přátel Jaroslava Foglara v období od roku 1990 do roku 1998 (poslední 30. číslo vyšlo 30. ledna 1998). V současnosti časopis nevychází (byl sloučen s časopisem Bobří stopou). Časopis informoval především o badatelsko-sběratelské oblasti dění okolo osoby spisovatele Jaroslava Foglara a o dalších aktivitách Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Ve Zpravodaji SPJF poprvé vyšla díla některých známých českých kreslířů, včetně komiksů.“ Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vzniklo v …

MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM ročník (1993) a (1994)

V dnešnom príspevku publikujem ďalšie dva ročníky prílohy poľského krajanského časopisu ŽIVOT – MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM. O jeho extrakciu, úpravu a OCR sa postaral Nell 1967. Ďakujeme krásne! Príloha tých to dvoch ročníkov bola jednostranná. Bola obmedzená na jednoduché kresby, náčrty a čiernobiele fotografie. Na jednej strane sa nedalo toho veľa publikovať a tak jednotlivé rubriky sa objavovali nepravidelne, rovnomerne rozložené do 12 príloh počas roka. Od 4.čísla 36.ročníka sa zmenil vzhľad časopisu. Pravdepodobne o začali tlačiť na kriedovom papieri, čo sa odzrkadlilo aj na vzhľade detskej prílohy. Príloha …

MATEŘÍDOUŠKA – 49.ročník – 1992-93

Dnes archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1992-93 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Ofce. Veliký dík! Z tiráže časopisu lze vyčíst: „Mateřídouška – literární měsíčník pro nejmenší čtenáře. Vydává Mladá fronta. Redakce: Radlická 61 , 150 02 Praha 5, tel. 54 49 41-8, fax: 53 63 18. Šéfredaktor Josef Brukner, redaktoři Jiří Černý, Magdalena Propperová, výtvarný redaktor a grafická úprava Jiří Fixl. Sekretariát Dagmar Merrellová. Tiskne Polygrafia, Svobodova 1 , Praha 2. Předplatné: Mladá fronta, distribuční středisko, Radlická 61 , 150 02 …

TRAMP – 10.ročník – 1993

Dnešní čísla 10.ročníku časopisu TRAMP pro detske-casopisy.cz digitalizoval Nell1967. Moc děkujeme! V roce 1993 –  10.ročníku – měl časopis TRAMP téměř pořád stejný podtitul MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI. Pro připomenutí – v roce 1990 (7.ročník) mělo první číslo podtitul „MAGAZÍN NOVÉ SVOBODY PŘÍLOHY S MĚSTEM ZA ZÁDY„, ale už 2.číslo si neslo v podtitulu „magazín pro milovníky přírody a volnosti“ a ve 3.čísle se podtitul ustálil na „MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI„. Tiráž časopisu v zápatí poslední …

Kompletná srbská – ZORNIČKA 49./03.ročník (1992-93)

Dnes publikovanú a pre náš web upravenú kolekciu zaslal Nell1967. Ďakujeme kráse! Ako sa už spomína v iných článkoch, tento časopis vychádzal pod menami NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947), NAŠI PIONIERI (1947−1970), PIONIERI (1970−1990)a od roku 1990 vychádza pod titulom ZORNIČKA. Úryvok z tiráže: „Vydáva OBZOR-TVORBA, Pracovná organizácia vydavateľskej činnosti / Hlavný a zodpovedný redaktor Miroslav Demák / Číslo pripravili Michal Ďuga a Anna Papugová / Výtvarný a grafický redaktor Michal Királ‘/ Jazyková redaktorka a korektorka Anna Papugová / Za vydavatel’a Miroslav Demák / Adresa redakcie: Nový …

VANDR – 03. ročník (1993)

Dnešní 1. číslo časopisu VANDR z roku 1993 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Petr D. Děkujeme! V tiráži časopisu je uvedeno: „VANDR – trampský časopis. Č. registrace MK ČR 5233, MIČ 47714, Vydává Vandr – nadace pro pobyt v přírodě. Adresa redakce: Vandr, Lažany 16, 539 73 Předhradí. Toto číslo připravili: Iva Tapi Synáková (šéfredaktorka), Teta Vera Malátková (redaktorka), Bolek Studzinski (sekretář), Sazba: Miloš Pilný a HITBOX 486 s r.o., BRNO. Tisk RVZ Seč, Uzávěrka 21.12.1992. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 3.ročník – 1993

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1993 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík! V tiráži 1. čísla časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene …

Další čísla ABC – 38.ročník – 1993-94

Dnes archivované 1. číslo časopisu ABC z let 1993-94 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval, jako své „vstupní“ čísla Valert. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: „ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktor PhDr. R. Baudis, zástupce šéfredaktora V. Šorel …“ Tato ABC jsou tedy vydána po konci éry Vlastislava Tomana, legendárního šéfredaktora časopisu ABC, který v české časopisecké branži drží jedno prvenství – na „jedné židli“ seděl 35 let . …