Další číslo JUNÁCI VPŘED – 4.ročník – 1948-49

Dnes archivované číslo časopisu VPŘED z let 1948-49 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jakub S. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: VPŘED, časopis československé mládeže. – Vydává ČSM v Mladé frontě. – Řídí Svatopluk Hauser se spolupracovníky. – Odpovědný zástupce listu red. dr Karel Bureš. – Redakce v Praze II, Štěpánská 61, telefon 285-69. – Administrace v Praze II, Panská 8, telefon 241-41  – Tiskne Mladá fronta, Praha II, Panská 8. – Předplatné na rok 140 Kčs. – Číslo šekového konta 7520*7. – Novinová sazba povolena výměrem ředitelství pošt v Praze, č. I. a – Gre –  23720 – OB. – Dohlédací poštovní úřad Praha 022.“

Legendami opředený časopis VPŘED byl během krátké doby své existence několikrát přejmenován:

  • 1945 vznikl jako VPŘED
  • 1948 přejmenován na JUNÁCI VPŘED (byl sloučen s redakcí časopisu JUNÁK)
  • 1949 přejmenován zpět na VPŘED (potom, co organizace Junák nuceně zanikla)
  • 1950 přejmenován na VPŘED PIONÝŘI
  • 1951 časopis zaniká (48.číslem) pro nezájem. Od září 1951 sice začaly vycházet PIONÝRSKÉ NOVINY na čtyřech stranách velkého novinového formátu (ty se v roce 1968 transformovaly na SEDMIČKU a v roce 1970 na SEDMIČKU PIONÝRŮ). PIONÝRSKÉ NOVINY v roce 1951 ale jen těžko mohly nahradit časopis VPŘED. Až v roce 1954 vznikl časopis PIONÝR, který se vzdáleně snažil navázat na dříve populární VPŘED. A v roce 1957 pak vyšlo první číslo ABC, které se svojí inspirací klasickým VPŘEDEM netajilo.

Šéfredaktorem „nového“ VPŘEDU je jmenován Svatopluk Hauser. Jeho zástupcem je Karel Bureš, který aktivně podporuje nový režim. Jaroslav Foglar se nedokáže plně přizpůsobit a dostává od vedení vydavatelství výpověď.

Přes ostrou dobovou kritiku odborné veřejnosti (například v časopise ŠTĚPNICE) se VPŘEDU podařilo ve „foglarovském období“ vybudovat obrovskou čtenářskou základnu. Náklad VPŘEDU se zvýšil ze 100 000 výtisků až na 250 000 ! Po zásahu komunistů do obsazení redakce, náklad klesal až bylo vydávání (dokončením 6. ročníku)  časopisu (se symbolickým názvem VPŘED PIONÝŘI) ukončeno pro nezájem čtenářů.

Vpřed, již bez J. Foglara a Rychlých šípů, sloučený s Junákem a neustále přejmenovávaný, se na začátku roku 1949 snažil rozčarované a zklamané čtenáře získat seriálem JISKROVCI. Téměř 80 barevných pokračování o skupince chlapců a děvčat jedné střední školy (původně recitační kroužek Jiskra) tvoří druhý nejdelší seriál Jana Fischera. Jiskrovci jsou vzorem třídě i škole, organizují sportovní a kulturní akce, druží se s ostatními junáckými a pionýrskými oddíly, účastní se táborů i exkurzí, napravují odpadlíky, odhalují neplechy, agitují, soutěží… Hlavní kvalitu narůstajícím tendenčním námětům (autorství seriálu je dodnes sporné) dodaly zcela jistě Fischerovy kresby, evokující nedobrovolně opuštěné Rychlé šípy. Text seriálu, jak bylo pro poúnorovou dobu typické, byl vysázen pod obrázky. Omezování a postupné osočování samotné osoby kreslíře se stupňo v alo. Stránka s Jiskrovci se začala rozpadat v jakousi obrazovou školu, poučující jak se orientovat v terénu, jak zvětšit pionýrský znak apod. „kompletní seriál byl pulikován v článku 4.12.2021 >>>

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VPŘED z let 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VPŘED – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VPŘED  zde >>>

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *