Dve čísla OHNÍKA z 22.ročníka (1969-70)

Dnešným príspevkom otváram 22.ročník časopisu OHNÍK.

V tiráži tohto ročníka píšu:

OHNÍK , časopis pre deti od 9 rokov. Vydáva ÚR ZDMOS vo vydavateľstve SMENA. Redakcia a administrácia: Bratislava, Pražská 9; telefón 445-98; poštový priečinok 30. Vychádza dvakrát mesačne, okrem prázdnin. Hlavný redaktor Pavol Štefánik. Tlačia Polygrafické závody, n. p., závod X, Bratislava, Dukelská ulica číslo 4/c. Rozširuje poštová novinová služba, predplatné prijíma každý poštový úrad a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/V II. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.“

Číslo 4 ilustroval Svetozár Králik a číslo 5Ondrej Zimka.

Nosným pilierom každého detského časopisu boli rozprávky a básničky. Tak tomu bolo aj v OHNÍKU.

Rozprávke z prekladu bola venovaná aj prostredná dvojstrana.

Neodmysliteľný komiks zastupoval kreslený seriál Karla FrantuSOS.

Posledná dvojstránka bola venovaná rubrike KTO JE KTO, popisujúcej známe osobnosti a lúštiteľským hlavolamom.

Záverečná, posledná strana mala podnietiť záujem mladých čitateľov o zberateľstvo. V tomto prípade o vzácne a nielen v tej dobe žiadané autíčka MATCHBOX.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z roku 1969-70 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *