JUNÁK – 34.ročník – 1991

V tiráži dnes archivovaných čísel JUNÁKA se píše:JUNÁK, časopis skautů a skautek. Vydává ústřední rada Českého junáka v Mladé frontě.Ročník 34. Vychází čtrnáctidenně. Cena 5 Kčs. Šéfredaktor Pavel Baudyš. Zástupce šéfredaktora Libor Hofman. Sekretářka redakce Blanka Ráčková. Redaktoři: Dagmar Hof­manová, Jiří Majer. Výtvarní redaktoři: Michal Vondráček, Eva Průšková ext. Adresa re­dakce: Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. Telefon: 22 87 4 0 -9 , linka 249. Vyrábí Tis­kárna MÍR, s. p., Praha. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávkypřijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatitelská střediska. Objednáv­ky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku Praha, administrace vý­vozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 Praha 6. Nevyžádané příspěvky a fotografie redakce nevrací.“ Časopis vycházel v rozsahu 16 stran.

Pro všeobecný přehled o nejstarším časopisu pro děti, který stále vychází, stučné uvedení do souvislostí: “ … První číslo opustilo tiskárnu již v roce 1915 a redaktorem byl tehdy profesor A. B. Svojsík, zakladatel československého skautingu. Dnes by tedy měl vycházet ročník sedmdesášestý, ale v záhlaví najdete jiné, nižší číslo — 34. Skautská organizace a s ní i její časopis procházely v posledních padesáti letech těžkými zkouškami, tak jako celý náš národ. Třikrát byla v naší zemí potlačena demokracie a hned na začátku každého z těchto neblahých údobí bylo skautské sdružení rozpuštěno a SKAUT-JUNÁK zakázán …“

Na popud redakce JUNÁKA psal do každého čísla legendární Miloslav Nevrlý – Náčelník jednu stránku o některé  chráněné krajinné oblasti a národním parky České a Slovenské republiky. V roce 1998 bylo jeho povídání vydáno knižně pod názvem NEJKRÁSNĚJŠÍ SBÍRKA (znovu vyšlo i v roce 2001).

TOM A PÉŤA. Scénář: Miloš Zapletal, Jiří Macek. Kresba: Marko Čermák. Milan Lebeda – Alpín na webu BOHOUŠEK o tomto komiksu píše:

„Třetí obnova skautské organizace po listopadu 1989 s sebou přinesla i obnovené vydávání časopisu Junák respektive Skaut – Junák. Hned v nultém čísle 33. ročníku vyšlém na jaře roku 1990 se na zadní straně objevil kreslený seriál, který byl provázán s psanými Příběhy Starého vlka uvnitř časopisu. Seriál samotný však neměl svůj název (jednotlivé díly ano); proto je obvykle nazýván podle dvou hlavních hrdinů uváděných v záhlaví každého pokračování Tom a Péťa. Autor scénáře seriálu o nově vznikajícím skautském oddíle se podepisoval jako Jonáš, což nebyl nikdo jiný než spisovatel Miloš Zapletal – Zet. Ten se scénáři věnoval po celý 33. ročník, to od září 1990 obnášelo do konce roku šest čísel. V dalším, tedy 34. ročníku Junáka se Jonáš seriálem zabýval už jen v prvních dvou číslech, od třetího pokračování až do ukončení ročníku i seriálu 24. číslem v prosinci 1991 je autorem scénáře Jiří Macek – Čiksika. Jonáš totiž souběžně přerušil otiskování Příběhů Starého vlka se zdůvodněním, že je chce vydat knižně – proto nepokračoval ani v podkladech pro seriál. „

V roce 2015 Miloš Zapletal knihu pod názvem SEVERKA >>> skutečně vydal.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JUNÁKA zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *