KLAS – 7.ročník – 1928-29

Dnes archivovaná čísla časopisu KLAS z roku 1928-29 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: Vydává: Říšský svaz učitelstva měšťanských škol v Praze. Z redakce odpovídá Pavel Sula, Praha VII-1262. Vychází 5. každého měsíce mimo červenec a srpen. Administrace Král. Vinohrady, Letohradská 17. Tiskem Dr. Ed. Grégra a syna v Praze. Povolení k odběru novinových známek uděleno č. j. 186573/1922 24. VIII. ředitelstvím pošt. a telegr. úřadu T PrazeKLAS vycházel s jednotnou kreslenou titulní stranou, v rozsahu 24 stran (4 přebal + 20 číslovaných) a byl číslován průběžně (7. ročník má 160 číslovaných stran). Jedno číslo stálo 1,20.

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 308-310 píše:

„Pražský (po II. světové válce brněnský) dětský časopis, zaměřený na kvalitní domácí i překladovou literaturu, se řadil po bok titulů, jako byly Úsvit či Roj. Byl určen pro potřeby měšťanských škol, tiskl ukázky z děl významných světových i domácích spisovatelů včetně Jaroslava Vrchlického, Jakuba Demla, Fráni Šrámka, N. V. Gogola či L. N. Tolstého. V prvních ročnících časopis připomínal spíše výbor z literatury almanachového typu než klasický časopis pro děti, což bylo dáno jeho pedagogickým zaměřením. Publikoval naučné články původní i přeložené, reprodukce výtvarných děl (vedle obrazů např. i soch) s textovým komentářem a výkladem.
Časopis otiskoval beletristické ukázky z děl domácích (např. Petra Bezruče, Jakuba Demla, Viktora Dyka, Petra Křičky, Josefa Svatopluka Machara, Antonína Sovy, Fráni Šrámka či Karla Tomana} i zahraničních (např. Antona Pavloviče Čechova, Nikolaje Vasilijeviče Gogola či Lva Nikolajeviče Tolstého}. Postupně začal publikovat dokonce monotematická čísla, věnovaná z velké míry pouze jedinému autorovi. Významnou součást obsahu tvořilo připomínání aktuálních společenských a kulturních událostí, např. důležitých výročí a jubileí mnoha osobností (např. Adolfa Heyduka, Charlotty Masarykové či Jaroslava Vrchlického). Časopis tiskl kvalitní výtvarné reprodukce významných českých malířů.
Postupně (se zlomem po změně redakce v roce 1939) v titulu beletrie ubývalo, časopis se zaměřoval spíš na naučné a publicistické materiály (reportáže, rozhovory s umělci atp.), na obálce tiskl aktuálnější zpravodajsko-novinovou rubriku. Své místo tu měly rubriky „Jak žijeme“, „Besídka“, „Klásky“, „Dětské práce“ a také kurz esperanta. Nepravidelná rubrika věnovaná rodičům se jmenovala „Chléb“ a snažila se rodičům pomoci při správné výchově i hlubším porozumění duši dítěte, podporovala spolupráci mezi rodinou a školou. Časopis vycházel jako náročné periodikum určené pro vzdělání a výchovu mládeže, na rozdíl od ostatních časopisů zpočátku neměl vůbec žádnou a později zavedl jen velmi útlou zábavní rubriku (s názvem „Pro zasmání“ či „Veselý koutek“). Na obálce tiskl hádanky a křížovky v rubrice „Luštěniny v Klasu“.
Místo čtenářských dopisů publikoval oceněné žákovské slohové práce. V rubrice „Klásky“ vycházely zajímavosti z cizích zemí, zprávy o politických událostech v zahraničí atp. Ve 20. (posledním válečném) ročníku zorganizoval soutěž o nejlepší povídku pro 10-15letou mládež, které se zúčastnilo 220 autorů. Časopis patřil mezi „náročné“ tituly pro děti, na rozdíl od zábavních časopisů měl nižší náklad kolem 100 000 výtisků.
Od konce války vydával obnovený Klas v Brně Výzkumný ústav pedagogický. Po válce měl titul pestrý ilustrovaný obsah s pracemi čtenářů, aktuálními zprávami o veřejném životě, beletrií, reportážemi a soutěžemi. Časopis (v paralelním srovnávání např. s Vpředem) kladně hodnotila dobová kritika.
Redakce organizovala soutěže pro autory literatury pro děti a mládež – v roce 1947 např. soutěž o nejlepší dobrodružnou povídku, dotovanou první cenou v hodnotě 6ooo Kčs. Odkazovala se k tradici první republiky, tiskla články o T. G. Masarykovi a jeho rodině, stejně jako o jubileích významných umělců a jejich státních vyznamenáních.
Komunikaci se čtenáři zajišťovala rubrika „Hovory se čtenáři“, titul měl svou rubriku anekdot, na zadní straně časopisu se objevovaly reprodukce významných uměleckých děl.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KLAS z roku 1928-29, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KLAS  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla KLASU zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *