MATEŘÍDOUŠKA – 5.ročník – 1948-49

Dnes archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1948-49 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

V tiráži 1.čísla se uvádí: „Toto číslo ilustroval O. Sekora. Řídí Dr Miloš Holas, Fr. Hrubín a Dr Břetislav Mencák • Obrazovou část Josef Hochman. Odpovědný redaktor Dr Miloš Holas.  Vydávají: Práce a Svaz české mládeže (nakladatelství Mladá fronta). Nakladatel Práce. Vychází měsíčně, kromě školních prázdnin; roční předplatné Kčs 30,-. Redakce, administrace a expedice v Praze II, Václavské nám. 15, tel. 393-51. Linka redakce 306, linka administrace a expedice 313, linka odd. prodejen a kolportáže 315, odd. předplatného linka 317. Učet u Pošt. spoř. 620*2. Používání novinových známek povoleno výměrem čís. I-A-7-2372-OB. Dohledací poštovní úřad Praha 25″ Časopis byl číslován průběžně a běžné číslo stálo 3 Kčs, dvojčíslo 5 Kč.

Štefan Švec v knize „ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) píše:

„MATEŘÍDOUŠKA byla a je určena pro nejmladší děti, schopné číst, tedy pro děti v prvních třech ročnících základních škol. Časopis byl nazván podle básně Jaroslava Seiferta (původní titul časopisu měl znít Psaníčko). Mnohé zdroje uvádějí, že báseň MATEŘÍDOUŠKA první číslo otevírala, ve skutečnosti však vyšla až na straně dvě, první básní na titulní straně byla lidová Koleda. Podobu prvních ročníků časopisu určoval program estetické výchovy dětí, zaměřovaly se na kvalitní dětskou četbu i obrazový doprovod (od počátku u některých ilustrací plnobarevný). Svůj obsah odvozovala od běhu ročních dob a archetypálních skutečností s dětstvím spojených (jako jsou rodiče, prarodiče, dětské hry a říkadla, příroda, hračky atd.). To svým způsobem platilo i dále, jakkoliv na počátku 50. let do časopisu výrazně zasahovala dobová propaganda. MATEŘÍDOUŠKA tehdy tiskla oslavné články (výjimečně i celá tematická čísla) o sovětských vůdcích, domácích komunistických politicích, o chudých dětech na Západě, apoteózy pionýrské organizace. Otiskované dětské dopisy byly plné lásky k SSSR a jejím představitelům. Časopis se programově odkazoval na předválečného komunistického Kohoutka.“

Anna Sekeráková ve své knize PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY (2014) na stranách 30-47 nazvala léta vydávání 1948-1956
MATEŘÍDOUŠKA IDEOLOGICKÁ:

Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy pro děti. Snahy komunistické strany ovlivňovat po roce 1945 společenskou a kulturní sféru byly jakýmsi prologem k další fázi upevňování státní moci. Dne 25. února 1948 se Komunistické straně Československa v čele s Klementem Gottwaldem podařilo ve vládě Národní fronty převzít moc. Národní fronta byla po únoru 1948 „obrozena“, ČSSD se sloučila s KSČ, ostatní strany ztratily svůj vliv. Přestože úmrtí Josifa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda v roce 1953 mohla přinést uvolnění, komunistická strana si v Československu neustále udržovala své mocenské postavení. Rok 1953 znamená pro literaturu zesílení cenzorských praktik – na tajném usnesení vlády je schválena tzv. Hlavní správa tiskového dohledu, která vytváří nejobsáhlejší cenzurní index zakázaných knih. K výraznějšímu uvolnění došlo až v druhé polovině 50. let po vystoupení Nikity Sergejeviče Chruščova, který v roce 1956 na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu veřejně odhalil Stalinovy zločiny. …

… V období 1948- 956 se vývoj Mateřídoušky jevil jako souboj dvou protichůdných tendencí – buď být beletristickým periodikem pro děti s důrazem na estetickou czkci, anebo vychovávat „uvědomělého“ občana a pozdějšího čtenáře komunistického tisku. Vlivem direktivního státního řízení se v této době velkou měrou posilovala druhá tendence, tedy výchovná a persvazivní czkce. …

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MATEŘÍDOUŠKY zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *