MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM – príloha poľského krajanského časopisu ŽIVOT

V dnešnom príspevku publikujem hneď dva ročníky prílohy poľského krajanského časopisu ŽIVOT – MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM. O jeho extrakciu, úpravu a OCR sa postaral Nell 1967. Ďakujeme krásne!

K charakteristike časopisu ŽIVOT použijem citát zo stránok Matice slovenskej:

„Dňa 15. júna 2023 uplýva 65 rokov odkedy každý mesiac časopis Život putuje medzi čitateľov. Náš časopis vznikol z potreby sŕdc Slovákov žijúcich na území Spiša a Oravy a práve im je v prvom rade venovaný.

Koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov minulého storočia sa niesol na krajanskom poli v duchu zápasu o vznik periodika písaného v slovenskom jazyku. Boli to krušné chvíle, kedy krajania s nádejou čakali na pozitívny výsledok svojho snaženia. Podarilo sa a od roku 1958 časopis Život začína pravidelne vychádzať. Začiatky redakcie sa písali vo Varšave. Žiadalo si to od prvých organizátorov veľa odhodlania pre túto vec. Jedným z nich bol neskorší dlhoročný šéfredaktor Adam Chalupec.

Pomerne rýchlo bola vytvorená sieť spolupracovníkov a dopisovateľov, čo vo výraznej miere podporilo prácu redakcie. Dejinný vývoj priniesol, na rozhraní osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, zmenu politického systému z komunistického na demokratický a spolu s tým súviseli veľké zmeny v živote redakcie. Skončila éra spravovania redakcie tlačovým koncernom RSW „Prasa“ vo Varšave. Po rozpade tohto veľkého tlačového koncernu, vznikla otázka čo a ako ďalej?

Zdalo sa, že to môže znamenať aj zánik periodika. Avšak s pomocou prišiel Ústredný výbor Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorý, po zdĺhavom vyjednávaní, prevzal 1. júna 1990 redakciu pod svoje krídla. No mal plno problémov.

Nespokojnosť s úrovňou tlače vyriešila novovzniknutá spolková tlačiareň, z ktorej prvé číslo Života odišlo k čitateľom v apríli 1993. V súčasnosti svojou polygrafickou, obsahovou a grafickou úpravou patrí medzi najstaršie periodiká vydávané na území Poľska pre národnostné menšiny. A je to zároveň jediné tlačené periodikum vydávané v slovenskom jazyku na území Poľska.  

Časopis podporuje národné povedomie, pocit spolupatričnosti so slovenským dianím, zaujíma sa o slovenské vyučovanie na školách, o dianie v klubovniach, propaguje lásku k rodnej reči, ľudovým tradíciám, výtvarnému umeniu, povzbudzuje mladú generáciu k tradovaniu starootcovského dedičstva a z toho vyplývajúcej aktívnej účastí na krajanskom dianí.

Život by nepretrval do dnešných dní, keby ho krajania všemožné nepodporovali. Najvýstižnejšie hovorí o tom heslo Život s krajanmi – Krajania so Životom.

Významným činiteľom je podpora redakcie v jej práci prostredníctvom starostlivosti výborov jednotlivých miestnych skupín na Spiši, Orave a Sliezsku pri zabezpečovaní predplatného a propagovaní časopisu medzi krajanmi. Je to nezištná činnosť.

Vydávanie časopisu Život podporuje Spolok Slovákov v Poľsku, Ministerstvo vnútra a administratívy Poľskej republiky a mimoriadnymi grantmi aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání prílohy časopisu ŽIVOTMLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM z roku 1991-1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla MLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM – kliknutím na náhled strany:

34.ročník (1991)

35.ročník (1992)

(Zdroj: Nell 1967)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *