Nejstarší "časopis" na tomto webu – PŘÍTEL MLÁDEŽE – 7.ročník – 1829

PŘÍTEL MLÁDEŽE aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních i světských z roku 1829 je bezkonkurenčně nejstarším časopisem, který se zatím podařilo na tomto webu archivovat. Veliký dík za digitalizaci patří Jaroslavu P.

PŘÍTEL MLÁDEŽE není přímo dětským časopisem (rozsahem cca 112 stran, absence ilustrací, tématy), ale je zaměřen na ty, kteří s dětmi pracují (stejně jako některé další tituly archivované na tomto webu).  Za nejstarší česky psaný dětský časopis  je považován PRAVÝ VYCHOVATEL DÍTEK vycházející ve Slezsku 1849-50 (který ovšem nelze dohledat a je možné, že se v tomto případě jedná o záměnu s časopisem určený pedagogům) či spíše VČELKA, která vycházela v Humpolci mezi lety 1850–56.

Aby nedošlo k matení čtenářů, upozorňuji, že dnes archivovaný PŘÍTEL MLÁDEŽE nemá žádnou spojitost se stejnojmenným časopisem, který už byl určen přímo pro děti (a podtitulem OBRÁZKOVÝ ČASOPIS PRO ČESKOU MLÁDEŽ) a vycházel měsíčně v letech 1888-89. Vydávali jej bratři Peřinové v Hradci Králové a byl sázen latinkou (ne „švabachem“ jako dnes publikované číslo).

pritel_mladeze_1888

Dnes archivovaný PŘÍTEL MLÁDEŽE vycházel v letech 1823-1848 a jeho autory byli – Jozef Liboslav Ziegler, Maxmilián Millauer, Matěj Josef Sychra, Vojtěch Nejedlý, Magdalena Dobromila Rettigová, Michal Silorad Patrčka. Objevují se zde první teoretické úvahy o literatuře pro děti a četbě dětí a mládeže.

PŘÍTEL MLÁDEŽE má 115 digitalizovaných stran a „otevírá“ jej 72. sonet z Kollárovy básnické skladby SLÁVY DCERA. Na straně 3 je NEJNOVĚJŠÍ NAŘÍZENÍ 11.BŘEZNA 1830, na straně 4 MYŠLENÍ  NÁBOŽNÉHO, VYSOCE UČENÉHO  KNĚZE LUDWIKA Z GRANADY O TOM, CO HORLIVÝ OTEC ČINITI MÁ, ABY DĚTI SVÉ DOBŘE A POČESTNĚ VYCHOVAL, na straně 9 NEBE S TVÝMI ČINY (DOKONČENÍ SVAZKU …), strana 17 MILION, strana 18 O PŘÍPRAVĚ DÍTEK K SVATÉ ZPOVĚDI …, na straně 43  ČESKÉ KLOBOUKY, od strany 44 MLADÝ ROBINSON.

PŘÍTEL MLÁDEŽE „…pod dohlížením cis. král. vrchního školního dozorce v královehradeckém biskupství čtvrtletně vydává Jozef Liboslaw Ziegler,  doktor bohomluvectví, …“

PRITEL MLADEZE_7.rocnik_(1829)_cislo_4_vydavatel

Ve Wikipedii lze dohledat, že Josef Liboslav Ziegler (*1782   +1846) byl český kněz, pedagog, básník, překladatel a vlastenecký spisovatel. Kněžské působení začal jako kaplan v Dobrušce, kde se spřátelil s F. V. Hekem (známý později jako F. L. Věk od A. Jiráska). Období Zieglerova působení v Dobřanech popsal ve vzpomínkové skice NA DOBŘANSKÉ FAŘE Alois Jirásek. J.L.Ziegler přesvědčil přátele z vlasteneckých kruhů, aby si přidávali ke svému jménu druhé, české (proto např. Magdalena Dobromila Rettigová) – zavedl tak tzv. vlastenecký křest. Nutno připomenout, že tehdy byl český pravopis dosti odlišný od současnosti, takže i jeho jméno se psalo Jozef Liboslaw Ziegler. V oblasti pedagogiky přispěl řízením časopisu PŘÍTEL MLÁDEŽE  a v semináři zřídil pro studenty českou knihovnu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání spisu PŘÍTEL MLÁDEŽE v roce 1829, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla PŘÍTEL MLÁDEŽE – kliknutím na náhled strany:

PRITEL MLADEZE_7.rocnik_(1829)_cislo_4

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *