18. 7. 2024

NEZBEDA – 1.ročník – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu NEZBEDA z roku 1992 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Sikky. Veliký dík!

V tiráži nultého čísla se píše: NEZBEDA 1992, katolický měsíčník pro děti od 7 do 12 let, vydává: Portál, katolické nakladatelství pro děti a mládež ve spolupráci s olomouckou arcidiecézí, tiskne Adalbert Praha, spol. s r. o., sazbu provádí StoneWareZlín, s.r.o. Redakce – šéfredaktor: Josef Janota, výtvarný redaktor: Vítězslav Koutník. Redakční rada: P. Josef Pekárek, SDB (předseda); Lada Arnautová (zástupce); Leoš Hrdlička; Jindra Hubková; Jiří Kopřiva; ing. Vladimír Kopřiva, SDB; ing. Zdeněk Mrázek; P. Jiří Sýkora, TJ; ) Dr. Jan Tůma. Cena výtisku: 9,- Kčs, roční předplatné (8 čísel) 68,-Kčs, objednávky předplatného: NEZBEDA, katolické nakladatelství Portál, Rudé armády 244,182 00 Praha 8, telefon: (02) 847831, fax: (02) 847514, adresa redakce: Josef Janota, Trávníky 1153,76502 Otrokovice, tel./fax: (067) 92 24 85. MIČ: 47046, ISSN 1210 – 0757, podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy č. j. 3361/91 ze dne 20. 12. 1991″

Časopis NEZBEDA má svůj vlastní web – na něm je možno vyčíst, že:

„S nápadem vydávat křesťanský časopis pro děti školního věku přišel nynější olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V roce 1991 oslovil redaktora dětské rubriky časopisu Velehrad Josefa Janotu, který si k sobě přizval Vítězslava Koutníka. Oba dva, salesiánští spolupracovníci, zřídili ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a salesiánským nakladatelstvím Portál registraci dětského časopisu.

Nulté číslo, které vyšlo v lednu 1992, vytiskla salesiánská tiskárna Adalbert v Praze. První číslo vyšlo v dubnu téhož roku. Na ně začalo pravidelně navazovat měsíční vydávání dalších čísel Nezbedy.“

„Od začátku vydávání byl časopis připravován jako měsíčník, pouze prázdninový výtisk má vždy podobu dvojčísla s rozšířeným obsahem. Příležitostně jsou vkládány přílohy – knižní nabídky, vystřihovánky, betlémy, plakáty aj.“

„Časopis od svého vzniku je, stejně jako většina podobně zaměřených křesťanských časopisů Evropy, ztrátový. Na rozdíl od ostatních časopisů Nezbeda není pravidelně dotován žádnou, ani církevní, organizací. Peníze na svůj provoz shání od dárců a získává také výraznou úsporou režijních nákladů – téměř veškeré práce se vykonávají přímo v redakci.“

Od roku 2010 vychází jako příloha CVRČEK – křesťanský časopis pro předškolní děti. Při vzniku časopisu redakce nepochybně vycházela jistě ze znalostí „díry na trhu“ – absence křesťanského časopisu pro předškoláky, respektive pro prozíravé rodiče, kteří chtějí své děti přitažlivou formou utvrzovat v křesťanských zásadách.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NEZBEDA z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NEZBEDA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla NEZBEDA zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *