Novinka zo Slovenska – MLADÝ ŽIVOT – 03.ročník – 1947-48

Pri jednej z návštev východného Slovenska sa mi podarilo zohnať niekoľko desiatok zaujímavých, detských novín MLADÝ ŽIVOT. 

Z tiráže, tak ako aj z internetu som sa nič podstatné nedozvedel. Informácie o tomto časopise (novinách), ako keby sa prepadli pod zem. Tu sú získané informácie:
Vychádza každý týždeň, okrem hlavných školských prázdnin. Zodpovedný zástupca: Alojz Ilek. Sostavuje: Michal Šteinhíbel s redakčným kruhom. Výtlačok bol za 1 Kčs.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 o nich píšu:

Základnými novinami pre školskú mládež sa hneď po vojne stal MLADÝ ŽIVOT (746), ktorý vychádzal týždenne od okt. 1945 v Štátnom nakladateľstve v Bratislave, ako obnovený časopis (predtým vychádzal v r. 1932-1939). Pomáhal a povzbudzoval žiakov v školskej práci, učení, rozširovaní okruhu vedomostí, hlbšiemu poznaniu seba, národa, štátu, slovanstva. Poukazoval na históriu a spätosť národa s minulosťou, na jeho kresťanské tradície a korene. Časopis bol nadstranícky. Mal zaujímavé rubriky: Slovania, ktorá prinášala poznatky a zaujímavosti zo života niektorého slovanského národa, Život a pokrok – oboznamovala s novinkami techniky, Telesná výchova mladých, Nové knihy, ktorá prinášala recenzie kníh pre mládež, Oriešky-krížovky a iné rébusy, Veselá chvíľka – žartíky zo školských lavíc. Od roku 1948 pribudla rubrika Budujeme, ktorá prinášala správy zo stavieb dvojročnice. Časopis sa venoval literárnej výchove mládeže, prináša] krátke životopisné eseje o našich literátoch, prípadne výtvarných a hudobných umelcoch .
Od roku 1949 sa rubrika Slovania zmenila na rubriku Ľudové demokracie, pribudla rubrika Pionieri píšu, pribudli politické úvodníky ospevujúce socializmus. Časopis bol primerane ilustrovaný, napriek tomu zanikol pod tlakom pionierskych časopisov. Posledné číslo 40/ V z 22. júna 1950 hodnotí svoj týždenník ako zrkadlo budovateľského úsilia na ceste k socializmu. Rozlúčil sa ako pred prázdninami, ale po nich už nevychádzal.

Po vojne rokoch 1947–1957 prebiehal v Československu mládežnícky boom takzvané „Stavby mládeže“. Budovateľsky nadšení mladí ľudia, organizovaní v Československom zväze mládeže, sa dobrovoľne a oduševnene zúčastňovali na budovaní socialistickej vlasti. Jenou z nich bola aj železničná trať medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. Niesla názov „Trať mládeže“. Jej stavba sa začala 1.apríla 1948 a stala sa tak ústrednou témou tohto čísla.

Časopis mal 8 strán a tak s doň veľa príspevkov nezmestilo. No okrem krátkych poviedok si tu svoje miesto našli nielen  príspevky od žiakov, oznamy Sokolskej mládeže, zaujímavosti z domova a zo sveta, ale aj nejaká tá budovateľská pesnička. Samozrejme s témou Trati mládeže.

Záver časopisu, podobne ako u mnohých iných rovnako žánrovo zameraných periodik, obsahoval dve strany vtipov, básničiek a lúštiteľských orieškov.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ŽIVOT z roku 1947-1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÝ ŽIVOT  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *