Poslední čísla časopisu SPRÁVNÝ KLUK – 3.ročník – 1945

Dnes uveřejňuji slíbený třetí a poslední ročník SPRÁVNÉHO KLUKA. V roce 1945 vyšlo jen sedm čísel, poslední 4.dubna. Blíže s obsahem tohoto časopisu se seznámíte v kolektivní monografii Válečné dětství a mládí 1939-1945 v literatuře a publicistice.

Texty autorů z českých, moravských a slovenských univerzit se tematicky vrací k literárním a publicistickým osudům dětí a dospívajících za druhé světové války a holocaustu. Od konce války uplynulo více než sedmdesát let, řada nových titulů vyšla a pohled na válečný obraz dětství a mládí se po roce 1990 proměnil. Příspěvky analyzují dobovou válečnou propagandu v literární, nakladatelské a časopisecké produkci. Zdeňka Bezděková se v knize zaměřuje na časopisy vydávané v protektorátu. Jedním z nich je i časopis vydávaný Kuratoriem Správný kluk. Některé údaje z knihy zde cituji.

Jaroslav Foglar byl avizován i jako redaktor nového časopisu pro chlapce ve věku od 10 do 14 let SPRÁVNÝ KLUK, jehož první číslo vyšlo 7. července 1943. Časopis SPRÁVNÝ KLUK měl podtitul Časopis radostného mládí a vycházel jako čtrnáctideník. Vedoucím a odpovědným redaktorem byl mladý žurnalista bez zkušeností s redakční prací František Smrček. Ve druhém ročníku je jako zastupující redaktor uveden Jindra Turoň. Hned v prvním čísle nového periodika byl vymezen ideální adresát v článku Dopis českým chlapcům, který byl podepsán Váš „Správný kluk“: „Na plakátech a konečně i na tomto obrázku vidíte usmívajícího se chlapce s lopatou a hráběmi na rameni. To není žádný krasavec, ale docela obyčejný kluk. Zdůrazňuje, že každý chlapec patří do řad mládeže a že každý chlapec má právo na to, být užitečným a šťastně vypadat. Usmívající se prostý chlapec s lopatou a hráběmi na ramenou, to je jasný symbol pro každého správného kluka: Já jsem řádný kluk, umím pracovat a umím se i šťastně a upřímně smát.“ Časopis SPRÁVNÝ KLUK vzniknul pro potřeby tzv. povinné služby mládeže. Jeho orientace na chlapecké čtenáře souvisela s tím, že Kuratorium mládeže sdružovalo více chlapců než dívek, které nebyly natolik zapojeny do mládežnických spolků, jež se staly základem organizační struktury Kuratoria. Tomu byl podřízen literární program časopisu, který obsahoval především reportáže a články propagující povinnou službu mládeže či aktivity mládežnického hnutí v Evropě, dále byly otiskovány drobné prózy.

Časopis byl strukturován pravidelnými rubrikami, které se snažily vycházet vstříc čtenářským potřebám chlapců a plnily zejména zábavnou a relaxační czkci: rubrika Luštěte si s námi obsahovala hádanky, Domácí dílna přinášela návody na jednoduché výrobky (např. jak vyrobit drobnohled), anekdoty se objevovaly v Správný kluk se směje a vlastní literární tvorbu čtenářů přetiskovala rubrika Co jsme si napsali sami.

Největším lákadlem pro chlapecké čtenáře byl však vstup Jaroslava Foglara na stránky časopisu. Foglar se jako externí spolupracovník redakce zapojuje od druhého čísla prvního ročníku, kde epizodou Štika a Permoníček pomáhají zachránit míč, s ilustracemi Mirko Čermáka, otevírá příběhy chlapecké party Svorní gambusíni. Propaguje zde zároveň čtenářské kroužky Správného kluka a také povinnou službu mládeže. Čtenářské kroužky Správného kluka vycházely z osvědčeného modelu, který Jaroslav Foglar začal rozvíjet ve čtenářských klubech časopisu Mladý hlasatel od 8. května 1937. Tehdy redakce Mladého hlasatele zaznamenala během několika týdnů téměř tři stovky založených klubů. Časopis byl naposledy vydán a distribuován 17. května 1941, v té době redakce evidovala 24 600 registrovaných klubů. Kuratorium chtělo tento potenciál využít pro své propagandistické záměr a poskytlo Foglarovi prostor na stránkách Správného kluka. Jaroslav Foglar však začal ve čtenářských kroužcích Správného kluka uplatňovat nápady a náměty, které souzněly s jeho skautskými ideály a aktivitami; chlapecké čtenáře například vyzýval k lovu bobříků.

Od 3. čísla druhého ročníku Foglarovo jméno ze čtenářských kroužků mizí a obsah rubriky nabývá nezakrytě propagandistického charakteru. Foglarovo krátké působení se však neminulo s očekávaným účinkem. Podle Miloše Zapletala se na Foglarovu výzvu během prvních šesti měsíců zaregistrovalo 4000 čtenářských kroužků, pravděpodobně někdejších klubů Mladého hlasatele. Redakce si byla vědoma, že v tomto případě se jim indoktrinace nacistickou ideologií nepodaří.

Časopis se vůči předválečným českým časopisům pro děti a mládež kriticky vymezoval s poukazem na výjimečnost doby, které nestačí jenom oddechová czkce časopisu, ale potřebuje své čtenáře aktivizovat: „Správný kluk vás učí plně povinnosti! Učí vás všemu, co znamená průpravu k životu!“ „Desatero“ zásad čtenářských kroužků sice do značné míry kopírovalo kodex Junáka, jak si povšimnul například Jan Špringl, přesto je zde jeden podstatný rozdíl. Na přední místo totiž Správný kluk klade poslušnost, která je chápána v souvislosti s ochotou podřídit se zkušenějším autoritám, jež je třeba hledat i mimo přirozený rodinný okruh: „1. Mám rád své rodiče a vedoucí. 2. Jsem poslušný, rád se podřídím zkušenějšímu.“ Zásady propagované čtenářskými kroužky tak důrazem na respektování autority starších a zkušenějších (mimo rodinný okruh) mohly ve výsledku napomáhat uskutečnění propagandistických cílů. „Víme, že všichni Češi mají pracovat pro jediný cíl, který určí odpovědní vedoucí českého národa, píše se na stránkách Správného kluka v roce 1944. Jejich manipulativnost vyvstává teprve v historickém kontextu. Ve třetím ročníku se však již čtenářské kroužky neobjevují.

Časopis se od druhého ročníku výrazněji politizoval. Celé osmé číslo z 19. dubna 1944 bylo věnováno oslavám 55. narozenin Adolfa Hitlera. Začalo přibývat článků s aktuálními zprávami o válečném dění, což ovšem souviselo i s tím, že se bojové akce bezprostředně dotkly rovněž našeho území (například bombardování Prahy 14. února 1945 a odstraňování jeho tragických následků). V pátém čísle ze 7. března 1945 byl na zadní stránce namísto kresleného seriálu otisknut návod s kresbou Vladimíra Stárka, jak se chovat při náletu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SPRÁVNÝ KLUK z roku 1945, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SPRÁVNÝ KLUK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SPRÁVNÝ KLUK zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *