Týždenník Sväzu slovenskej mládeže SMENA – 1.ročník – 1948-49

V dnešnom príspevku som si pre vás pripravil kompletný ročník novín pre mládež SMENA. Tvorilo ho 51 výtlačkov v cene 4 Kčs za jeden. Noviny vychádzali nepretržite od 1948 až do roka 1995. Jedno číslo obsahovalo rôzne množstvá strán od 12 do 28. Po piate číslo bola čiernobiela a no od 6. čísla sa s pridaním farby zmenilo aj jej logo.

V tiráži sa udáva: SMENA, týždenník Sväzu slovenskej mládeže — Majiteľ a vydavateľ: Sväz slovenskej mládeže — Zodpovedný redaktor: J .Riečan — Rediguje redakčný kruh — Redakcia: Bratislava, Masarykovo nám. č. 2, tel 3401 — Administrácia: Bratislava, Mariánsko 7, tel. 4816 — Tlačí PRÁCA, tlačiareň, Bratislava, Radlinského 51 

Wikipédia o týždenníku: Smena začala vychádzať 23. mája 1948. Bol to zároveň deň konania prvej celoslovenskej konferencie Zväzu slovenskej mládeže a od Smeny sa očakávalo, že zohrá významnú rolu v tom aby všetka mládež bola organizovaná v jedinej mládežníckej organizácii – u vydavateľa Smeny. Pôvodne mal byť zväz nadstraníckou organizáciou, ktorá sa mala uchádzať o priazeň mladých, ktorí sa pred vojnou združovali v najrôznejších spolkoch, organizáciách a združeniach (vzdelávacie, zábavné, telovýchovné, pri politických stranách, náboženských spoločnostiach a pod). Po Víťaznom februári 1948 sa situácia zmenila a v decembri 1948 v Bratislave na zasadnutí ústredných výborov predseda Zväzu českej mládeže Zdeněk Hejzlar predložil návrh na vznik jednotného Československého zväzu mládeže (ČZM). O jeho vzniku rozhodla zlučovacia (ustanovujúca) konferencia zväzov mládeže 23. apríla 1949 v pražskom Radiopaláci (jeho súčasťou sa stala aj detská pionierska organizácia ČZM). ČZM bol zložkou Národného frontu a podliehal priamemu riadeniu KSČ. Ostatné mládežnícke organizácie postupne zanikali. Denník Smena bol teda „orgánom“ komunistickej mládežníckej organizácie a vydavateľstvo od roku 1949 počas trvania socializmu, postupne nieslo názvy:

  • Nakladateľstvo a vydavateľstvo SÚV ČSM Smena
  • Smena, vydavateľstvo SÚV ČSM/ČZM
  • Smena, vydavateľstvo SÚV SZM
  • Vydavateľstvo Smena
  • Vydavateľstvo SMENA a. s.

Smerovanie týždenníka je tradične zverejnené v 1. čísle:

Náš časopis je predovšetkým časopisom mladých a ako taký musí sa predovšetkým zaoberať otázkami a problémami mladých. Že tých problémov je i v našej kultúre veľa. o tom nemožno pochybovať.

Po februárových udalostiach nastala pre slovenskú kultúru nová éra, ktorej najcharakteristickejším znakom je snaha po rozšírení kultúry na vidiek. Netreba azda ani písať o tom, že v minulosti bol náš vidiek zanedbávaný práve so stránky kultúrnej. Niekdajší mocipáni chceli mať ľud neuvedomelý, ľud, ktorý nevedel, čo chce a ak aj vedel, nebol sa schopný presadiť . Vidiek bol úmyselne zanedbávaný a je dnes na nás, aby sme mu dali všetko, čo je v našich silách.

Pri splňovaní tohto bude hrať mládež jednu z hlavných úloh. Dnes už í na tej najmenšej dedinke mame SSM, v každom závode czgujú závodné komisie mládeže, jedným slovom — mládež má dnes možnosť povedať a konať svoje tak, ako nikdy dosiaľ. Aby sme však príliš nenachádzali, vráťme sa k otázke kultúre mládeže nemožno ani myslieť na decentralizáciu kultúry, mládež — to je základ, o ktorý sa opierajú všetci idealisti, usilujúci sa o kultúrne povznesenie nášho vidieka. Na našich dedinkách okrem kultúrnych referátov SSM czgujú i kultúrne referáty politických strán, národných výborov, ROH, resp. i iných organizácií. Prvou úlohou mladých majúcich kladný pomer k otázke kultúrneho povznesenia našej dediny, bude nadviazanie spojenia s ostatnými kultúrnymi činiteľmi vo svojom pôsobišti. Na našich dedinách musia sa vo zvýšenej miere poriadať ochotnícke divadelné predstavenia, hudobné večierky akadémie atď. Mládež nesmie chýbať ani na jednom n týchto podujatí — bolo by to pod jej dôstojnosť .

Nakoniec zmienime sa ešte o obsahu tejto rubriky. Chceme propagovať mladých umelcov, chceme ukázať svetu, že slovenská mládež stojí na vysokom stupni kultúrnom, chceme dať možnosť talentovanej mládeži, aby sa na stránkach nášho časopisu mohla zapojiť do slovenského kultúrneho života. Keď píšem na tomto mieste „chceme“, znamená to práve toľko, ako musíme. Záleží teraz už iba na nás, mladých, ako sa svojich úloh shostíme a ako budeme vedieť správne pochopiť heslo „Česť práci, ktorá všetkým slúži, česť kultúre, ktorá všetkých povznáša!“

Rubrík bolo v týždenníku neúrekom a tak spomeniem iba tie najdôležitejšie. A asi najvýraznejšou, najpravidelnejšou a najrozsiahlejšou bola „SMENA NA TRATI MLÁDEŽE“. Pri spriemyselňovaní Slovenska a plnení úloh prvej päťročnice mali veľký význam aj stavby mládeže. Prvou bola práve spomínaná Trať mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Železničná trať tu síce už existovala, pôvodne slúžila pre potreby Štiavnických baní. V roku 1943 za vojnovej Slovenskej republiky začali budovať novú trať, ale prerušilo ich Slovenské národné povstanie a nemecká okupácia. V prácach sa začalo pokračovať od 5. apríla 1948 a dokončená bola 28. októbra 1949.

SMENA prinášala nielen správy, noviny, články z činnosti zväzu mládeže, ale aj zo všeobecného diania na Slovensku a vo svete. Všetko podfarbené ideou víťazného februára a komunistickej strany.

Niekedy sa v nej objavili aj krátke poviedky a príbehy.

Aby bolo mládeži veselo, na poslednej strane bola zaradená rubrika SMEJTE SA S NAMI. Neskôr bola premenovaná na KVAPKY HUMORU a presunuli ju v okresanej verzii do vnútra výtlačku. Jej miesto nahradil šport.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SMENA z roku 1945-46, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SMENA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SMENA zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *