Úplné 5.číslo – OHNÍČEK – 2.ročník – 1951-52

OHNÍČEK 2.ročník byl na tomto webu archivován 25.2.2014. Ale 5.číslo se podařilo digitalizovat neúplně. Dneska přinášíme kompletních 16 stran tohoto čísla.

Podtitul OHNÍČKU byl „časopis československých dětí„. Šéfredaktorem byl Svatopluk Hauser. Vydával jej ČSM (Československý svaz mládeže). Vycházel 2x do měsíce, vždy v sobotu. Stál 2 Kčs.

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850–1989) na stranách 438-439 píše: „První číslo Ohníčku vyšlo v září 1950. Všeobecně zaměřený časopis, nahrazující Plamen mládí, byl určený pro čtenáře odrostlé Mateřídoušce přibližně od třetí do šesté třídy základní školy (8-12 let). Nejprve se soustředil na propagaci pionýrské myšlenky mezi dětmi a na šíření sovětské dětské literatury, byl v podstatě kopií sovětských pionýrských časopisů. V prvních ročnících mělo každé číslo jednu vůdčí myšlenku (např. výročí VŘSR). Později v něm dostala hlavní slovo beletrie (už spíše domácí než sovětská). Ohníček se během celé své historie pokoušelo co nejpestřejší obsah, včetně cestopisů, fejetonů, komiksů, řady zájmových rubrik atd. Tiskl většinou původní domácí materiály, překladových textů byla přibližně pětina. Na konci 60. let byl jeho náklad více než 250 000 výtisků.

OHNICEK_2.rocnik_(1951-52)_cislo_05_strana_66

V prvních dvou ročnících byl Ohníček především pionýrským časopisem soustředěným na propagaci socialismu mezi dětmi. Podobně jako ostatní soudobé dětské časopisy tiskl překlady sovětských pionýrských povídek, texty z ostatních socialistických zemí, články o pionýrských závazcích a oslavné básně i další materiály o SSSR, představitelích státu a komunistické strany a komunistických hrdinech. Od třetího ročníku, s výraznějšími posuny od poloviny 50. a zejména počátku 60. let se časopis postupně oprošťoval od výhradně ideologických materiálů a stával se kvalitním a pestrým dětským periodikem. V počátečních ročnících publikoval občas i tematicky zaměřená čísla (například k jednotlivým postavám národní historie), později od takových čísel upustil.

OHNICEK_2.rocnik_(1951-52)_cislo_05_strana_73

Časopis měl pestrý beletristický, na pravidelné rubriky jen málo členěný obsah (jednou z mála rubrik bylo např. „Pro zvědavé i pro zvídavé“ se zajímavostmi z vědy a techniky ve formě otázek čtenářů a odpovědí odborníků a následně ještě redakce časopisu, další byla rovněž otázková soutěžní rubrika „Kdo to ví – odpoví!“, dopisový koutek „Čtenáři nám píší“ a rubrika „Ohníček radí čtenářům“).
„Ohníček má již jistou tradiční podobu, ve které asi třetinu čísla zabírají drobné informace, rady, návody, hádanky a soutěže, větší část časopisu, tj. asi dvě třetiny jsou věnovány literární náplni. Literární podoba Ohníčku je rovněž již v podstatě ustálená. Výběr textů je sice nejvariabilnější částí časopisu a textová náplň se v jednotlivých ročnících liší, ale přesto je možno celkem snadno určit převládající žánry. Své stálé místo mají v Ohníčku na prvém místě texty humorné a dobrodružné, dále příběhy ze života dětí, vyprávění o zvířatech, v poslední době ve zvýšené míře i bajky a kreslené seriály. Dominantní postavení ve sledovaných ročnících Ohníčku mají zřetelně texty komické a hned vedle nich vyprávění o zvířatech; ty tvoří jakýsi stálý a společný rys všech ročníků časopisu.“

OHNICEK_2.rocnik_(1951-52)_cislo_05_strana_74

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v letech 1951-1952, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis OHNÍČEK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní stranu:

OHNICEK_2.rocnik_(1951-52)_cislo_05

 

2 thoughts on “Úplné 5.číslo – OHNÍČEK – 2.ročník – 1951-52

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *