RADOSTNÁ STUDÁNKA – 01.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOSTNÁ STUDÁNKA z let 1939-40 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Nell1967. Veliký dík! Na titulní straně je výrazně název časopisu včetně podtitulu: RADOSTNÁ STUDÁNKA – vlastivědný sborník okresu turnovského. Tiráž je velmi obsáhlá: „Radostná studánka, vlastivědný sborník školniho okresu turnovského, vychází prvního každého měsíce kromě července a srpna za roční předplatné 10.- K. Sborník vydává Vydavatelská vlastivědná komise učitelstva národnich škol školniho okresu turnovského. Obsah řidi redakčni rada, v které zasedají: František Beneš, učitel v Turnově. Bohuslav Bystrý …

Časopis – MLÁDEŽ A MISIE 03.ročník (1939-40)

Do nášho archívu pridávam dve čísla časopisu MLÁDEŽ A MISIE z 3.ročníka. Z tiráže s nedozvieme takmer nič a preto som k popisu použil zdroj BIBLIOGRAFIA PERIODÍK NASLOVENSKU 1939-1944. „Dvojmesačník malých slovenských misionárov. Úradný časopis Detinstva Ježišovho. Vychádza v Bratislave dvojmesačne okrem prázdnin vo formáte 24 x 17 cm. Zodpovedný redaktor František Valábek. Redaktor Štefan Sandtner (VII.roč.) Majiteľ a vydavateľ Správa saleziánskeho diela v Bratislave. Tlač. Únia v Bratislave“ Náboženský rímskokatolícky mládežnícky dvojmesačník. V roku 1940/41 vychádzal v náklade 4000 …

5 čísiel zo 4.ročníka (1940-41) – MLÁDEŽ A MISIE

Dnešným príspevkom otvárame 4.ročník časopisu MLÁDEŽ A MISIE. Vlastním bohužiaľ iba prvých 5 čísel ročníka. Snáď sa nájde niekto, kto ich doplní. Ako vždy začnem tirážou: „Zodpovedný redaktor: František Valábek S. S. — Majiteľ a vydavateľ: Správa saleziánskeho diela v Bratislave, Miletičova ulica 597. Časopis „Mládež a misie“ Redakcia i administrácia: Bratislava, Miletičova ulica. — Tlačí kníhtlačiareň „Únia“ v Bratislave. — Novinové výplatné povolené riaditeľstvom post a telegrafov v Bratislave, číslo 104.315/IIIa-1937 .Podací pôšt, úrad Bratislava 2.“ Budúcu existenciu a czgovanie časopisu v …

VESELÁ NĚMČINA 01.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu VESELÁ NĚMČINA z let 1939-40 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Kjaroslav. Veliký dík! Necelé dva měsíce po okupaci Čech a Moravy v roce 1939 vyšel časopis VESELÁ NĚMČINA. V kontextu událostí je vhodné uvést, že po obsazení našeho území Němci, byla masivně zaváděna němčina – „všichni žáci se ji povinně učili na základních školách. Němčina byla zavedena jako souběžný jazyk do veškerého úředního styku a měla mít výsadní postavení. Od roku 1942 musel každý veřejný zaměstnanec složit zkoušku …

MLADÝ ZLÍN – 9.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1939-40 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci měšťanských pokusných škol ve Zlíně. Odpovědný redaktor F. M. Grygar. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně.  – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů vynesením čís . 77.265/Vl-1931.„ Zmínku o časopisu MLADÝ ZLÍN jsem našel v rozsáhlé publikaci Štefana Švece ČESKY …

Zánik časopisu – SOKOLSKÉ BESEDY 35.ročník (1940-41)

Dnes publikovaný ročník je posledným z éry SOKOLSKÝCH BESED. Vychádzali v rokoch 1906 – 1941. Prvá svetová vojna, prerušila v roku 1914 ich vydávanie. Obnoviť sa ich podarilo až v roku 1916, kedy úspešne nadviazali na predvojnovú dobu a tlačili sa nepretržite až do roku 1941. Tiráž tohto ročníka je skromná. Vyberám z nej: „SOKOLSKÉ BESEDY vycházejí měsíčně kromě července a srpna. Předplatné 10 K ročně. Řídí s redakčním kruhem odpovědný redaktor Jan Činčera. Majetnice a vydavatelka česká obec sokolská.“ Ako sa spomína v tiráži, časopis vydávala Česká obec …

ROZRUCH – 3.ročník – 1940

Dnes archivované čísla 3.ročníku časopisu ROZRUCH z roku 1940 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo, Václav N. a František I. Všem patří veliký dík! Databazeknih.cz uvádí: „Časopis ROZRUCH vydávalo nakladatelství Melantrich od října 1937 do září 1944, kdy byla edice z úředního rozhodnutí zastavena v rámci mobilizace protektorátního hospodářství. V prvním a druhém roce byly sešity číslovány jen průběžně. Až poté redakce přistoupila k ročníkovému členění, každý svazek začal být označován číslem ročníku a v rámci něj pořadovým číslem ročníku. Průběžné číslování …

MALÝ ČTENÁŘ 60.ročník (1940-41) – chybějící čísla 09–21

Na stránce https://detske-casopisy.cz/maly-ctenar-60-rocnik-1940-41/ byl zveřejněn neúplný poslední ročník časopisu. Dnes tedy doplňuji chybějící čísla  09 – 21. Většina o tomto ročníku už byla napsána v tomto příspěvku. Nechci se opakovat. Jen chci seznámit s jedním z předních ilustrátorů Malého čtenáře. Akademický malíř, ilustrátor Miloš Novák se narodil 16. ledna 1909 v Praze. V době studia na reálném gymnáziu ve Smetance ho učil malíř a sochař prof. Klen, později studoval na výtvarné škole SVU Mánes u Vladimíra Sychry. Jeho malířské začátky nebyly lehké. Sám o …

Další číslo časopisu MALÝ ČTENÁŘ – 60.ročník – 1940-41

Poslední, 60.ročník MALÉHO ČTENÁŘE vycházel ve válečných letech 1940-41 jako čtrnáctideník. Dnes archivované číslo digitalizoval Břetislav R. Moc děkujeme!  V roce 1941 vyšlo pouze 38 čísel a vydávání časopisu bylo protektorátními úřady zastaveno. Ke kompletaci posledního ročníku MALÉHO ČTENÁŘE chybí ještě čísla 9-21, třeba některý z návštěvníků tohoto webu … : -) V tiráži úplně posledního čísla MALÉHO ČTENÁŘE je uvedeno: “MALÝ ČTENÁŘ, ročník 60., rok 1940-41. — Vychází týdně. Vydavatel nakladatelství Jos. R . Vilímek, komanditní společnost v Praze. …

ANDĚL STRÁŽNÝ – 60.ročník – 1940-41

Pro detske-casopisy.cz dnešní čísla 60. ročníku (!) časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ  digitalizoval Nell1967.  Moc děkujeme! Když v lednu 1882 vyšlo první číslo nového časopisu pro křesťanskou mládež, asi málokdo pevně věřil, že stejný titul bude vycházet i po šedesáti letech. V tiráži je uvedeno: „Časopis „Anděl Strážný“ vychází každý měsíc mimo prázdniny o 32 stranách. Celoroční předplatné 10 K, s povídkovou přílohou 15 K. Za redakci odpovídá Emanuel Masák, Brno – Židenice. Svým tiskem a nákladem vydává Občanská tiskárna v Brně, …