CYKLISTIKA 09.ročník (1957)

Dnešní premiérové číslo 9.ročníku časopisu CYKLISTIKA pro detske-casopisy.cz digitalizoval Robo. Moc děkujeme! V tiráži čísla se uvádí: „CYKLISTIKA, odborný měsíčník. Vydává československý svaz tělesné výchovy ve Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze  II, Jungmannova 24. Redakce Praha II, Na poříčí 12. Telefon 635-41 . Vedoucí redaktor Svat. Smutný. – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky přijímá každý poštovní úřad i doručovatel. Jednotlivá čísla 1,2 Kčs, Předplatné 14,40 Kčs. Tiskla tiskárna Rudé právo, vydavatelství Ústředního výboru KSČ, Praha. – Dohlédací poštovní úřad …

2 čísla z ďalšieho 4.ročníka časopisu PIONIER

Nie je to tak dávno, čo sme na našom webe v premiére predstavili časopis PIONIER vychádzajúci v rokoch 1953 – 1960. Dnes pridávam ďalšie dva výtlačky z ročníka 1957-58, ktoré sa mi podarilo zohnať. Jeden je neúplný, ale určite to raz aj vďaka vám niekedy doplníme. Niečo z tiráže: „PIONIER, Vydáva Smena, nakladateľstvo a vydavateľstvo SÚV ČSM, redakcia a administrácia Bratislava, Pražská 9, telefón 445-41. Vychádza 10-krát do roka. Hlavná redaktorka Helena Križanová-Brindzová, Tlač Pravda, vydavateľstvo ÚV KSS, Bratislava, Jesenského 12. …

VEDOUCÍ PIONÝRŮ – 09.ročník – 1957

Dnes archivovaná čísla časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1957 pro detske-casopisy.cz  dodal Nell1967. Veliký dík! V tiráži časopisu se uvádí: „VEDOUCÍ PIONÝRŮ. Vydává ÚV ČSM. Tiskne Mladá fronta. Řídí Milada Rampasová s redakčním kruhem. Technická úprava: Jar. Weigel…  Cena výtisku 1,20 Kčs…“ Jak název časopisu napovídá, jeho cílovou skupinou byli právě vedoucí pionýrských oddílů. A protože pionýrská organizace byla výhradně ideologicky založená, byl takový i časopis, který měl metodicky vést ty, kteří měli děti jediným správným způsobem „zpracovávat“. Zmínku o …

Soubor komiksu PŘÍHODY SLÁVKOVY DRUŽINY z PIONÝRSKÝCH NOVIN

Dnes archivované stránky komiksu PŘÍHODY SLÁVKOVY DRUŽINY z časopisu PIONÝRSKÉ NOVINY pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Moc děkujeme! Damro poslal spolu s digitalizovaným komiksem i průvodní text: Příběhy Slávka, Elišky a Strakoše  –  Slávkovy družiny a kamarádů. Pionýrské noviny měly vedle svých už zavedených posta­viček tendenci vytvořit ještě další figurky, s nimiž by se mohli čtenáři ztotožnit a doslova je přijmout jako své vlastní. Proto redakce uvedla na svých stránkách bezejmenného kluka, děvče a psa se žádostí, aby je děti „adoptovaly“ …

STARÁ STOPA – PIONÝRSKÉ NOVINY – 1957

Příběh na pokračování STARÁ STOPA z týdeníku PIONÝRSKÉ NOVINY 1957 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliké díky! Damro spolu s digitalizovanými stránkami poslal i text tohoto článečku: Jedna z aktivit ČSM začátkem padesátých let představovalo vydávání mládežnického a pionýrského tisku. Svaz se snažil svým tiskem obsáhnout všechny věkové kategorie dětí a mládeže. PIONÝRSKÉ NOVINY začaly být vydávány z rozhodnutí předsednictva Ústředního výboru Československého svazu mládeže od 1.9.1951 v nakladatelství Mladá fronta. Jejich vydávání bylo inspirováno časopisem Pioněrskaja pravda, který byl obdobou PIONÝRSKÝCH …

Další ZÁPISNÍK PIONÝRSKÝCH NOVIN – 1956-1957

ZÁPISNÍK PIONÝSKÝCH NOVIN 1956-57 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliké díky! Rozšířil tak řadu stávajícíh sedmi archivovaných „zápisníků“. Zatím se ještě nepodařilo archivovat samotné PIONÝRSKÉ NOVINY – jednak pro jejich velký novinový formát a taky pro jejichmenší dostupnost. Ale třeba se do toho brzy někomu bude chtít 🙂 Samotné PIONÝRSKÉ NOVINY představovaly v letlech 1951-1968 významný dětský časopis v socialistickém Československu. Časopis je možno nazvat „spolkovým“, byl určen především pro pionýry – členy Pionýrské organizace Československého svazu mládeže (PO ČSM). Pro mladší …