Takmer celý – 13.ročník časopisu ZORNIČKA

Ak by som mal k dispozícii č. 7, dnes by som do nášho archívu pridal celý ročník tohto časopisu. Snáď sa nájde niekto, kto toto číslo vlastní a doplní ho ku kompletizácii. 13. ročník ZORNIČKY vychádzal v rokoch 1960 – 1961. V tiráži sa uvádza: „ZORNIČKA, vydáva Smena, vydavateľstvo SÚV ČSM, redakcia a administrácia Bratislava, Pražská č. 9, telefón 445-41. Poštový priečinok 30. Vychádza 12 ráz do roka. Vedúca redaktorka Jarmila Štítnická. Tlač Polygrafické závody, n. p., závod 1, Bratislava, ul. …

Premiéra časopisu – PIONIER 06.ročník (1959-60)

V príspevku pred dvomi dňami som publikoval časopis PIONIER vychádzajúci v rokoch 1970-1990. Dnes zaraďujem do nášho archívu rovnomenný časopis z rokov 1953-1960, ktorý síce nadväzoval na prúd vývoja a premenovávania titulov, no obsahovo boli veľmi rozdielne. Môžete si ich navzájom porovnať. V bodoch uvádzam vývoj periodika od zrodenia až po jeho zánik: ČLOVEK A PRÍRODA – náučno-populárny mesačník pre žiakov stredných škôl (1952-1953) PIONIER (1953-1960) ABC PIONIEROV – náučno-zábavný magazín pre chlapcov a dievčatá (1961-1965) PRÚD – magazín pre …

PIONIERSKE NOVINY 10.ročník (1960) – 5 čísiel

V tejto várke publikujem posledných 5 čísiel, ktoré som mal vo svojej zbierke. Ospravedlňte prosím kvalitu, no robil som, čo som mohol. Noviny boli v katastrofálnom, zažltnutom a fľakatom stave. V tomto príspevku použijem citáty z knihy BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH (1945-1960): „Orgán Slovenskej ústrednej pionierskej rady PIONIERSKE NOVINY vychádzal od 1. sept. 1950 ako týždenník, ktorý z malých robil veľkých, pretože im kládol tie isté úlohy, ktoré boli kladené na komunistov – a to boj za …

Ďalších pár čísiel – PIONIERSKE NOVINY 10.ročník (1960)

Podarilo sa mi zdigitalizovať ďalší 5 čísel časopisu PIONIERSKE NOVINY a tak ich vkladám do našej knihovny. Ako som už písal, staré detské časopisy novinového formátu sa zháňajú veľmi ťažko. Prvým dôvodom je nekvalitný papier, druhým pravdepodobnosť zničenia deťmi a tretia použitie ako rozkurovacieho materiálu do piecok a šporákov. PIONIERSKE NOVINY tvorilo 4,6 až 8 strán u dvojčísla. Farebná bola iba prvá a posledná strana výtlačku. Časopis sa prelínal rôznymi, článkami, poviedkami, aktualitami, čitateľskými príspevkami, krátkymi správičkami z domova a …

Premiéra časopisu – PIONIERSKE NOVINY 10.ročník (1960)

V dnešnom príspevku by som rád predstavil skutočnú slovenskú raritu – PIONIERSKE NOVINY. Už som myslel, že sa mi ich ani nepodarí zohnať. V dobe ich vychádzania sa prevažne kúrilo v peciach a na noviny boli ideálnym materiálom na rozkurovanie. Po „Víťaznom februári“ v roku 1948, keď komunisti prevzali moc v Československu, vzniklo 1. februára 1949 z iniciatívy Ústredného výboru Zväzu slovenskej mládeže vydavateľstvo SMENA. Táto profitovala ako mládežnícke nakladateľstvo. Po jej vzniku a vzniku jednotného celoštátneho Československého zväzu mládeže (apríl …

PEVNOST POD LEDEM

Kreslený seriál Pevnost pod ledem je dobově zatížený vědeckofantastický příběh scénáristy Karla Friedricha (*1930) a výtvarníka Teodora Rotrekla (*1923 †2004) proslulého ilustracemi k vědeckofantastickým románům. Jako předloha autorům posloužil román sovětského spisovatele Grigorije Nikitiče Grebněva z roku 1938 (s českým vydáním v roce 1946). Tento socialistický komiks vycházel na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století v té době mladém časopisu ABC, a to na jeho zadní straně (tedy rodícím se tradičním místě pro uveřejňování kreslených příběhů v tomto periodiku). …

KŘÍDLA VLASTI – 8.ročník – 1960

Dnes archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1960 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „KŘÍDLA VLASTI. — Vychází čtrnáctidenně. – Vydává Svaz pro spolupráci s armádou ve Vydavatelství časopisů MNO, Praha 2, Vladislavova 26. –  Vedoucí redaktor Jiří Borek. – Grafická úprava Dr. Karel Helmich. Členové redakce: Josef Frýba, Jaroslav Lažanský, Ema Márová, Karel Masojídek, Vlasta Pikrtová, Jan Šára. Redakce: Praha 2, Lublaňská 57, tel. 50802. – Administrace: Vydavatelství časopisů MNO, Praha 2, Vladislavova …

Kompletní ročník – ABC PLÁNKY A NÁVODY – 3.ročník – 1960-61

Dnes zveřejňujeme třetí kompletní ročník Plánků a návodů časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Bližší informace o tomto časopise  najdete  u prvního ročníku Plánků a návodů . http://detske-casopisy.cz/premiera-abc-planky-a-navody-1-rocnik-1958-59/ ABC PLÁNKY A NÁVODY vycházely 5 x do roka.  Zajímavostí bylo, že se nerozřezávaly ale rozkládaly , aby zůstaly výkresy , většinou v měřítku 1:1 celé. Velikost byla 16 x 23,5 cm. Rozložený časopis měl rozměr  47 x 64 cm. Cena byla 2 Kč. Seznam modelů a dalších návodů je vždy uveřejněn na titulní …

Soubor komiksu PŘÍHODY SLÁVKOVY DRUŽINY z PIONÝRSKÝCH NOVIN

Dnes archivované stránky komiksu PŘÍHODY SLÁVKOVY DRUŽINY z časopisu PIONÝRSKÉ NOVINY pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Moc děkujeme! Damro poslal spolu s digitalizovaným komiksem i průvodní text: Příběhy Slávka, Elišky a Strakoše  –  Slávkovy družiny a kamarádů. Pionýrské noviny měly vedle svých už zavedených posta­viček tendenci vytvořit ještě další figurky, s nimiž by se mohli čtenáři ztotožnit a doslova je přijmout jako své vlastní. Proto redakce uvedla na svých stránkách bezejmenného kluka, děvče a psa se žádostí, aby je děti „adoptovaly“ …