Posledný ročník srbského časopisu ZORNIČKA

V dnešnom príspevku definitívne uzavrieme vydávanie srbského časopisu ZORNIČKA, ktoré nám zaslal satok. Ďakujeme krásne! Vyčerpávajúce informácie o titule máme popísané v príspevkoch z 26.2.2024 a 14.3.2024. Rozprávanie o srbskej ZORNIČKE zakončíme citáciou z poslednej stránky, posledného 10. čísla: „Priateľom a odberateľom „Zorničky“ do láskavej pozornosti. Keď‘ sme pred troma rokmi začali s vydávaním „Zorničky“ mali sme na mysli ten najkrásnejší úmysel: nahradiť čiastočne školu tam, kde nemáme svojské školy, nadoplniť vzdelanie a výchovu školskú tam, kde svojské školy máme. Neštítili …

Ďalší – 2.ročník srbského časopisu ZORNIČKA

Nedávno sme publikovali 1.ročník srbského časopisu ZORNIČKA. Dnes by som ho doplnil o kompletný druhý ročník. Tak ako minule, pre náš web ho upravil a zaslal satok. Ďakujeme krásne! V internetovom časopise Inštitútu histórie FF PU v Prešove – č. 1/2022 v článku CHARAKTER VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI SLOVÁKOV VO VOJVODINE V ROKOCH 1918 – 1941 o ňom píšu: „Kníhtlačiareň v Petrovci v rokoch 1919 – 1941 tlačila aj detské slovenské časopisy. V marci 1925 začal vychádzať detský časopis Zornička. Podľa F. Klátika …

Srbská – ZORNIČKA 01.ročník (1925)

Satok nám upravil a zaslal dnešné čísla časopisu ZORNIČKA k zverejneniu. Ďakujeme krásne! Podľa doprovodného textu, ktorý nám satok zaslal, som usúdil a priradil časopis k titulu ZORNIČKA (SRB) Dozvieme sa tu aj to, že vyšla v troch ročníkoch v rokoch 1925 – 1927. Dôvod jej ukončenia sa dozviete z citátu. Po odmlke začala opäť v roku 1948 vychádzať ako prvý ročník. První ročník Zorničky začal vycházet v březnu 1925, a do konce školního roku vyšly jen čtyři čísla. Pro nedostatek …

STOPA – 01. ročník – 1958-59

Dnes archivovaná čísla časopisu STOPA z let 1958-59 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! Úvodní text publikovaný na třetí straně 1. čísla STOPY napsal Velen Fanderlík, poválečný starosta Junáka, který později sehrál klíčovou roli v organizaci českého exilového skautingu. V civilním životě byl advokátem, zastupoval Československo v mezinárodní komisi pro potrestání válečných zločinců v Norimberku. „STOPĚ NA CESTU  Po letech jsme našli – nebo nalézáme – zase svoji ztracenou stopu. Vždycky mi bylo zatěžko psát historii něčeho, co jsem sám …

NAŠI PIONIERI – 4.ročník – 1946-47

Dnes archivované dvojčíslo časopisu NAŠI PIONIERI z let 1946-47 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Děkujeme! V tiráži časopisu se uvádí: „Vydávu Matica slovenská vo FĹR Juhoslávii. – Rediguje O. B. Garayová. – Vychádza mesačne okrem letných prázdnin. – Redakcia a administrácia: Naše slniečko, Petrovec, Báčka. – Tlačí Knihtlačiareň úč. spol. Petrovec.  Cena Din. 6,-„ Klíčové informace o vydávání časopisu NAŠI PIONIERI sepsal Totem ve svém článku 18.9.2019 >>> – zájemcům doporučuji k přečtení. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších …

TAM TAM – 06.ročník – 1979

Dnes archivované číslo exilového časopisu TAM TAM z roku 1979 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! Spolu s časopisem poslal Petr S. i základní informace o dnes archivovaném časopise: „Tam tam. Měsíčník (později Časopis) českých a slovenských exilových skautů. * Zollikerberg, Curych * 1973 – 1997 * měsíčně * Skautský naučný i zábavný časopis vycházel ve vydavatelství Tschechoslowakische Pfadfinder in der Schweiz. V redakci působili Oldřich Bělovský (Obé), Jiří Čejka (Old Kiwi), Martin Hauser (Balú), Ctirad Kučera (Radek), Karel …

SLOVENSKÁ MLÁDEŽ – 01.ročník (1949)

Dnes archivované číslo časopisu  SLOVENSKÁ MLÁDEŽ z roku 1949 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! Specifickou kapitolu mezi exilovými časopisy tvoří novinářská a literární produkce slovenských poválečných emigrantů, kteří vydávali desítku slovenských listů  – například  JUHOAMERICKÝ SLOVÁK, SLOVENSKÁ RODINA V ARGENTINE, SLOVENSKÉ ZVESTI, NAŠA ZEM, SLOVENSKÁ MLÁDEŽ,  SLOVENSKÁ REPUBLIKA, … Většina slovenských zahraničních časopisů se udržela několik ročníků. SLOVENSKÝ ŽIVOT V ARGENTINE dokonce vycházel 30 let až do roku 2003. Petr S. poslal společně s digitalizovaným číslem titulu SLOVENSKÁ …

STOPA – 12. ročník – 1972-73

Dnes archivovaná čísla časopisu STOPA z let 1972-73 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! Spolu s časopisy poslal Petr S. i informace o dnes archivovaných časopisech: „Stopa – časopis československých skautů a skautek v exilu. Byl vydáván v San Diegu v letech  1958 – 1960  čtvrtletně. Skautský časopis navazující na stejnojmenný list, vydávaný ještě v r. 1999 v Kanadě, vydával a řídil redakční kroužek. Odpovědným redaktorem byl Velen Fanderlík, redaktorem Ervin I. Lobpreis (skautským jménem Ilek), další spolupracovníci jsou …

KONTAKTY – příloha POLÁRKA – 18.ročník (1989)

Dnes archivované číslo časopisu KONTAKTY, respektive jeho přílohy POLÁRKA z roku 1989 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! České časopisy pro děti a mládež vydávané v českých menšinách v zahraničí, měly svou tradici v meziválečném období v evropských zemích (Jugoslávie, Rakousko, polská Volyň a k tomu navíc Podkarpatská Rus) i ve Spojených státech amerických. Po roce 1948 byla situace jiná. Jak píše na svém webu Ústav pro studium totalitních režimů “Jedinečné svědectví o českém exilovém hnutí podává početná produkce …

HLAS BOHEMIE – příloha SKAUTSKÁ HLÍDKA – 6.ročník – 1979

Dnes archivovaná čísla časopisu HLAS BOHEMIE, respektive jeho přílohy SKAUTSKÁ HLÍDKA z roku 1979 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! České časopisy pro děti a mládež vydávané v českých menšinách v zahraničí, měly svou tradici v meziválečném období v evropských zemích (Jugoslávie, Rakousko, polská Volyň a k tomu navíc Podkarpatská Rus) i ve Spojených státech amerických. Po roce 1948 byla situace jiná. Jak píše na svém webu Ústav pro studium totalitních režimů „Jedinečné svědectví o českém exilovém hnutí podává …