KONTAKTY – příloha POLÁRKA – 18.ročník (1989)

Dnes archivované číslo časopisu KONTAKTY, respektive jeho přílohy POLÁRKA z roku 1989 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

České časopisy pro děti a mládež vydávané v českých menšinách v zahraničí, měly svou tradici v meziválečném období v evropských zemích (Jugoslávie, Rakousko, polská Volyň a k tomu navíc Podkarpatská Rus) i ve Spojených státech amerických. Po roce 1948 byla situace jiná. Jak píše na svém webu Ústav pro studium totalitních režimů “Jedinečné svědectví o českém exilovém hnutí podává početná produkce periodik vydávaných od roku 1948 nejdříve převážně strojopisně nebo v cyklostylovaných kopiích, ale postupně ve stále větším počtu tiskem. Podstatnou část této produkce tvořila periodika, jejichž zaměření bylo převážně politické nebo kulturně-politické. S postupujícími léty se rozrostl počet periodik ve všech světadílech a zemích, kde čeští exulanti získali svůj nový domov, na stovky titulů. Věstníky, noviny a časopisy byly zasílány tisícům odběratelů. Exulanti si mezi sebou posílali a vyměňovali vystřižené či okopírované články nebo z nich alespoň v korespondenci citovali – periodika tak měla v krátkém čase pozoruhodný „celosvětový“ dosah. Stávalo se, že s názorem publikovaným v nějakém časopisu v Evropě se už krátce nato polemizovalo v USA a během několika týdnů byly oba příspěvky přetištěny v Austrálii či naopak.”

Ne všechny časopisy jsou dochovány v českých knihovnách, a pokud ano, zpravidla ne ve všech a v úplných ročnících. Proto se budeme i na našem webu snažit v rámci našich amatérských možností postupně zaplnit i tuto mezeru.

Petr S. poslal spolu s digitalizovaným časopisem i průvodní text:

Kontakty – Věstník krajanské katolické farnosti Stuttgart. Věstník Farní rady a Duchovní služby. * Stuttgart * 1972 – * nepravidelně *

Bulletin České katolické misie Sv. Vojtěcha ve Stuttgartu redigoval Jan Urban (od 1972), Radim Valík (od 1985) a sestra Terezie (od 1990). Časopis měl postupně dětské přílohy Dělem (od 1978), Dětské kontakty (od 1982) a rubriku Polárka (od 1985). Naposledy doložen v červnu 1991.

Kontakty: Seelsorgebrief der tschehischen kalholischen Mission / Jan Urban, Radim Valík OSU; sestra Terezie. – Stuttgart: Československá katolická misie sv. Vojtěcha. – 30 × 21 cm. 6-59 s.; asi od r. 1985 23 × 16,5 cm; asi od r. 1988 21 × 15 cm. – Čísla ze 70. let mají podnázev Věstník Parní rady a Duchovni služby Seelsorgebrief der Kalholischen Seelsorge in tschechischer Sprache. Č. 2/72 má další podnázev Věstník krajanské katolické farnosti Stuttgart. Asi od r. 1985 bez podnázvu. Asi od listopadu 1990 vychází ve formě věstníku, bez záhlaví a tiráže, v rozsahu 8-24 s. Asi od r. 1985 nesamostatná dětská příloha Polárka. – Od r. 1978 příloha Dětem, v r. 1981 nebo 1982 změna názvu na Dětské kontakty. – Asi v r. 1980 vyšlo zvláštní číslo s názvem Věda a náboženství, věnované názorům dr. Mesiny na vývojovou teorii (přetištěno z č. 2, 3/80), totéž s několika dalšími kapitolami vyšlo i v r. 1988. – Č. 4/88 má přÍ lohu Informace o církvi: Otisk z českých ilegálních samizdatových tiskovin; č. 3/89 má přílohu Obsah: Výběr ze samizdatové necenzurované literatury v ČSSR; č. 2/90 má přílohu: Soutěž: Co vím o svaté Anežce?. – Per. příl.: Dětem, č. 1/79; 3, 4/80; Dětské kontakty, č. 3/82.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KONTAKTY, respektive jeho přílohy POLÁRKA z roku 1989, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KONTAKTY, respektive jeho přílohy POLÁRKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla KONTAKTY, respektive jeho přílohy POLÁRKA zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *