SVĚT FANTASTIKY – 1989-90

Dnes archivovaná čísla časopisu SVĚT FANTASTIKY z roku 1989-90 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Mat. Veliký dík! V tiráži  se uvádí: „SF (SVĚT FANTASTIKY) 1/90. Vydala Československá redakce MON. Šéfredaktor Jiří Blecha. Odpovědná redaktorka Jana Urbánková. Sestavil a uspořádal ing. Vlastimír Talaš. Odborná spolupráce Ondřej Neff. Grafická úprava Miloslav Havlíček. 10,89 AA 12,03 VA  Tematická skupina 02/17. Náklad 100 000 výtisků. Rozšiřuje PNS. Vytiskla tiskárna TYPOGRAFIE Praha ze sazby PRINTES. 59-071-89 MK ČSR. ISBN 80-7024-002-6. 15 Kčs„ Pokud máš jakoukoliv informaci, která …

Brněnský deník ROVNOST – příloha Čtení na konec týdne (1983 -1989)

Deník Rovnost vznikl v roce 1885 z iniciativy sociálnědemokratického novináře a bývalého učitele Pankráce Krkošky, (22. ledna 1861 Josefov- 16.února 1888, ve věku 27 let, Brno), který se také stal jeho odpovědným redaktorem. Cílem bylo společným listem dělnické třídy sjednotit rozpolcenou sociálnědemokratickou stranu. Podtitul novin zněl „List sociálních demokratů českých“, motem bylo „Rovnost, volnost, bratrství“. Rovnost do roku 1991, místy s různými přívlastky, od 1. 10. 2004 rozděleno na Brněnský deník Rovnost, Deník Blanenska Rovnost, Deník Břeclavska Rovnost, Deník Slovácka …

PIONIER 19.ročník (1988-89) číslo 02

Dnes publikovaným číslom otváram ďalší ročník časopisu PIONIER, ktorý ešte v našom archíve nemáme. Výňatok z tiráže: „PIONIER— časopis pre pioniersky aktív. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena; Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 435 77. Šéfredaktorka PhDr. Zuzana Hačková. Tlačia: Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Počas roka vyjde 12 čísel. Cena jedného výtlačku 1,— Kčs. Ročné predplatné 12,— Kčs.“ Číslo malo 24 farebných strán, z ktorých spomeniem aspoň najrozsiahlejšie rubriky. Prostredná dvojstrana PIONIERSKY …

HVĚZDIČKA – příloha deníku PRÁCE – 1988-1989

Na webu https://detske-casopisy.cz/tag/hvezdicka/ je zveřejněna příloha Hvězdička z roku 1990. jsou tam i některé bližší informace. Dnes uveřejňuji Hvězdičku z roku 1988-1989. Vycházela v každém sobotním vydání:   Příloha deníku Práce, na sedmé straně. V Hvězdičce se redakce  věnovala zejména naučným i poučným článkům. Chtěla tak děti seznamovat  s zajímavými událostmi,  osobnostmi a také radit jim, jak se mají chovat mezi lidmi a také seznamovala se zajímavými  pamětihodnostmi naší země. V rubrice  z roku 1988 Hádej kdo to je,  pod kresleným obrázkem a  krátkým …

PIONÝR – Zábavný měsíčník pro mládež – 37.ročník (1988-89)

Čísla tohoto ročníku  jsem posháněl, kde se dalo, hlavně od kamaráda Nema. Skeny jsou stejného původu jako u předchozích ročníků. Všechna čísla  byla skenována ze svázaného časopisu. Skeny nejsou moc povedené a také chybí někde okraje stránek. Takže úprava byla obtížnější, ale snad se to bude líbit. Možná se najde některý kolega, který to vylepší. Více o časopise Pionýr v archivu naší knihovny. 37. ročník je posledním ročníkem kdy měl do pátého čísla název  Pionýr. Od čísla 6 pokračoval v tomto ročníku …

PIONÝR – Zábavný měsíčník pro mládež – kompletní 36.ročník (1988-89)

Čísla tohoto ročníku  jsem posháněl, kde se dalo, hlavně od kamaráda Nema. Skeny jsou stejného původu jako u 35. ročníku. Některá čísla  byla skenována ze svázaného časopisu. Skeny nejsou moc povedené a také chybí někde okraje stránek. Takže úprava byla obtížnější ale snad se to bude líbit. Možná se najde některý kolega, který to vylepší. Více o časopise Pionýr v archivu naší knihovny. Složení redakčního týmu se celkem nezměnilo. Šéfredaktorem  byl nadále Vladimír Klevis a grafikem Jiří Votruba. Ani skladba časopisu …

Další dvě čísla posledního ročníku OГОНЁК (1989-90)

Dnes archivovaná čísla časopisu ОГОНЁК z roku 1989 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Arthur. Děkujeme! I když je název časopisu v ruštině, přesto se jedná o titul vydávaný v tehdejším Československu, určený pro české. V tiráži se uvádí: „«ОГОНЁК» — журнал для учеников 5-ого — 7-ого классов. Vydává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR ve Státním poedagogickém nakladatelství, Ostrovní 30, Praha 1. Vedoucí redaktorka: Vlasta Herinková. Redaktorka: Sylva Maříková. Redakční rada: Z. Bynýrová, V. Bezáková, doc. dr. M. Firc, CSc,. dr. M. …

ОГОНЁК (1989-90) – poslední ročník

Dnes archivovaná čísla časopisu ОГОНЁК z roku 1989 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Arthur. Děkujeme! I když je název časopisu v ruštině, přesto se jedná o titul vydávaný v tehdejším Československu, určený pro české. V tiráži se uvádí: „«ОГОНЁК» — журнал для учеников 5-ого — 7-ого классов. Vydává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR ve Státním poedagogickém nakladatelství, Ostrovní 30, Praha 1. Vedoucí redaktorka: Vlasta Herinková. Redaktorka: Sylva Maříková. Redakční rada: Z. Bynýrová, V. Bezáková, doc. dr. M. Firc, CSc,. dr. M. …

LIDOVA DEMOKRACIE – Stránka pro malé i velké děti (1983–1992)

Lidová demokracie byl český deník Československé strany lidové vycházející v letech 1945 až 1994. Vznikl v důsledku stranických potřeb obnovy tisku po druhé světové válce 12. května 1945, sloučením dříve vycházejících periodik Lidovecké noviny a Lidové listy, které vycházely od roku 1922. Po roce 1948 deník převzal do té doby nezávislé Nakladatelství Vyšehrad, které následně roku 1953 přejmenoval na Nakladatelství Lidová demokracie, které bylo oficiálním vydavatelství a nakladatelstvím ČSL pro vydávání stranických brožur a školení. Vyšehrad Lidové straně následně zůstal …

NAŠE RODINA – časopis pro tři generace – STRÁNKA PRO DĚTI – 1978-1980 a 1987-1993

První ročníky těchto stránek byly zveřejněny na stránce https://detske-casopisy.cz/nase-rodina-casopis-pro-tri-generace-stranka-pro-deti-1969-1977/ Více se o časopisu můžete dočíst na  https://detske-casopisy.cz/nase-rodina-3-rocnik-1970/ Dnes  dávám na web další ročníky STRÁNKY PRO DĚTI a to z roků 1978 až 1980 a 1987 až 1993. Bohužel další ročníky, včetně scházejících čísel nemám. Snad se zveřejněním dalších ročníků STRÁNEK PRO DĚTI někdo pomůže. Časopis vychází dodnes. Nadále pokračovala redakce k publikováním kreslených seriálů. Jaroslava Bičovská kreslila seriál o Skřítkovi Lerkovi, jak se seznámil s klukem Mirkem, jak se ocitli v pravěku, jak …