ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989)

Když mi dnes dorazila tlustá obálka s razítkem „UNIVERZITA KARLOVA rektorát“ a dalším razítkem „UNIVERZITA KARLOVA v Praze, nakladatelství Karolinum“ věděl jsem na 99,9% co bude obsahovat.

Před třemi týdny mne kontaktoval Mgr. Štefan Švec, Ph.D.  (ŠŠ) s tím, že je autorem knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) …trochu si rvu vlasy, že vyšla těsně před tím, než jsem se dozvěděl o existenci Vašich stránek. Spousta informací v textu mohla být přesnější….„. Autor (ŠŠ) byl tak laskav a knihu, která letos vyšla, mi ve spoluprácí s nakladatelsvím poskytnul.

Otvíral jsem ji dychtivě a nedočkavě. Je to první kniha takto zaměřená i v tak úctyhodném rozsahu – která se mi dostala do rukou. Troufám si tvrdit, že se mezi skutečnými sběrateli  a fandy starých dětských časopisů stane nepominutelnou. Každý, kdo napíše podobnou publikaci, se nevyhne minimálně citaci z ní. Především s ní bude poměřována jeho novější publikace. A ŠŠ nasadil laťku zatraceně vysoko!

Ještě před doručením této knihy jsem na základě informací od Damra zpracoval článek (rád bych jej publikoval 9.9.2014) s názvem „Tituly dětských časopisů od roku 1828„, který obsahuje seznam 161 českých dětských časopisů – v kontextu faktu, že 14% z nich je na tomto webu alespoň částečně archivováno. Po dnešním doručení  knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) bych jej nejraději celý přepracoval. Ale protože jsem si dal tu práci a 23 časopisů ze seznamu prolinkoval na (zpravidla) nejstarší archivovaný ročník na detske-casopisy.cz, neudělám to. Alespoň v něčem bude moci článeček „soupeřit“ s ČESKY PSANÝMI ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989)  🙂 🙂 🙂 Jen nevím, zda ta informace od Damra nepochází třeba taky od ŠŠ :-/ A taky jsem si při čtení knihy uvědomil, že zhruba 1/3 časopisů na tomto webu archivovaných, asi nesplňuje obecnou definici „dětského časopisu“ :-/

Samotná „kartotéka“ jednotlivých časopisů v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) je na cca 450 stranách, přičemž jeden časopis zabírá 3-6 stran. Letmým nahlédnutím na časopisy o jejichž „archivech“ byly na tomto webu publikovány článečky, konstatuji, že pro mne klíčová část  nazvaná „charakteristika, citace ze sekundární literatury“ je zpracována čtivě, s patřičným nadhledem, v nezbytných souvislostech a vždy s nějakou drobnou zajímavostí, která mé stávající znalosti o daném časopise doplnila.

ŠŠ (str.180) „… v dějinách dětské literatury nebylo vždy zvykem uchovávat informace o všech časopisech, samotné výtisky dnes už často nejsou dohledatelné ani v archivech a knihovnách. Úplnější zpracování některých titulů je, doufejme, věcí budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že i tato periodika je lepší zmínit a uchovat o nich alespoň částečnou zprávu místo žádné.  Citlivou informací v jednotlivých heslech je už datace vycházení titulů. Různé prameny uvádějí různá, často o desetiletí se lišící data. Tato práce se na základě studia primárního materiálu pokusila většinu rozporů a nepřesností odstranit, ani ona však není jednoznačným zdrojem. Řada časových informací v ní může ještě projít korekcí.“ 

Kniha „ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989)“ má i svůj web – vřele doporučuji alespoň k nahlédnutí!

Knihu jsem samozřejmě za těch pár hodin nestačil zdaleka celou přečíst, takže raději uvádím oficiální anotaci knihy: „Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty.
Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Rozbor vývojových etap vydávání časopisů pro děti vypovídá o proměnách jejich podoby a svébytné a bohaté tradici, kterou se tvůrcům podařilo postupně ustavit. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře.

Informace, které čtenář může z obou částí získat, vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás velmi vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě.“

cesky_psane_casopisy_02

Myslím si, že citace z této knihy budou v článcích na detske-casopisy.cz velmi často používány, protože se jedná o úžasný zdroj odborně zpracovaných informací.

Tuto brožovanou knihu o 708 stranách si lze objednat >>> v tištěné i elektronické formě.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *