MLADÝ SVĚT – 6.ročník – 1964

Dnes archivované (zatím jediné) číslo časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1963 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Martina W. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst:MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VI, č. 3 (263) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. č. 8; telefon 224141-8  • Řídí vedoucí redaktor Josef Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník  • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři-kultura : J. Černý, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: F. Coňk, E. Kriseová, J. Maršálek. sport: J. Tunkl, výtvarný redaktor: J. Weigel, fotografická část: L. Nebor a M. Hucek • Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43 • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena 1 Kčs. Předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs • Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • Mladá fronta 1964. Toto číslo vyšlo 17.ledna 1964″

MLADÝ SVĚT zřejmě jako první z legálně vycházejících časopisů ve své době oficiálně oživil fenomén trampingu včetně jeho hudební složky. V pozdějších ročnících vycházela i pravidelná rubrika pro trampy TÁBOROVÝ OHEŇ  – vyšla prvně v 11. čísle tohoto ročníku (od r. 1967 příspívali Miki a Wabi Ryvolové, Kapitán Kid, Kavče, Tony Linhart …..). Byly zde publikovány i trampské písničky – viz. článek Damra z 2.8.2018. Ale jeden z prvních článků v MLADÉM SVĚTĚ, kde se o trampingu píše, má nadpis JAK NA TĚLOVÝCHOVU, SPORT, TRAMPING, TURISTIKU?  – odpovědi Anežky Valigurové (tajemnice ÚV ČSM), který byl publikován v 5. ročníku MS ( 7/1963, strana 11). V dnes archivovaném čísle byl otištěn článek JEŠTĚ JEDNOU TRAMPING.

Protože si koncem padesátých let Československý svaz mládeže (ČSM) se situací v mládežnickém tisku nevěděl rady (czkcionářské časopisy nikdo nečetl), bylo potřeba iniciovat vznik nějakého populárnějšího časopisu. V roce 1958 proto předložil Josef Holler, budoucí první šéfredaktor MLADÉHO SVĚTA, ústřednímu výboru ČSM tento písemný návrh charakteristiky chytaného časopisu: „Kulturněpolitický a zábavný časopis pro mládež od 14 do 23 let, který bude všemi přístupnými novinářskými formami napomáhat ve výchově mládeže k socialismu a ke komunismu, bude působit na její morální profil, který bude uspokojovat i všestranné zájmy mládeže po dobré zábavě, po vědění, po romantice, po zajímavostech. Časopis musí být tedy mladý nejen svou grafickou úpravou, ale i obsahem.“

DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ se o komiksu PŘÍBĚHY TROSEČNÍKA FOUSKA zmiňuje pouze takto:

„Srb Příběhy trosečníka Fouska Pravidelný čtyřpanelový strip z Mladého světa si kladl za cíl propagovat hygienické prostředky domácí provenience.“

Pro dítka demokracie, kteří si slavný „mlaďák“ nepamatují, doporučuji opravdu skvělý článek Petry Korádové r roku 2005 na webu časopisu REFLEX >>>, který přibližuje fenomén zvaný MLADÝ SVĚT v souvislostech jenž nejsou ze skutečně vytištěných čísel zcela patrné.

Ti, které časopis MLADÝ SVĚT zajímá, jistě nepohrdnou článkem z 10.5.2015 na našem webu – speciálním číslem Aktuality MS: ZPĚVÁCI PŘED SOUDEM – 1964.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT v roce 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *