MLADÝ SVĚT – 6.ročník – 1964 – další čísla

Dnes archivované čísla časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1964 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval David S. Veliký dík! Z tiráže časopisu lze vyčíst: „MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VI, č. 3 (263) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. č. 8; telefon 224141-8  • Řídí vedoucí redaktor Josef Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník  • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři-kultura : J. Černý, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: …

Další číslo časopisu OHNÍČEK – 15.ročník (1964)

Dnes archivované číslo časopisu OHNÍČEK vycházející v roce 1964 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Šárka K. Děkujeme! V tiráži časopisu se uvádí: „OHNÍČEK, měsíčník československých dětí. – Vydává ÚV ČSM – Mladá fronta. – Vedoucí redaktor Jiřl Binek. Redaktorka Marie Lapáčková. – Graficky upravuje Věra Faltová. – Sekretářka redakce Jaroslava Stejskalová. – Redakční rada: Karel Černý, Jan Čeřovský, Jiři Felix, Václav Chmelař, Lucie Jirotková, Zdeněk Kalous, Milada Rampasová, K. F. Sedláček, J. Tichý. – Redakce v Praze 1, nám. M. Gorkého 24. …

Číslo časopisu OHNÍČEK – 15.ročník – 1964-65

V článečku z 27.10.2014 bylo archivováno 6.číslo časopisu OHNÍČEK z 15.ročníku.  Dnešní číslo časopisu OHNÍČEK – 15.ročník z let 1964-65 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Tondra. Děkujeme! Ke kompletaci 15. ročníku nám chybí digitalizovat „už jen“ čísla 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Třeba někdo z návštěvníků tohoto webu … : -) V tiráži dnes archivovaného čísla se uvádí: „OHNÍČEK, měsíčník československých dětí. – Vydává ÚV ČSM— Mladá fronta. – Vedoucí redaktor Jiří Binek. Redaktorka Marie Lapáčková. – …

KNIHOVNIČKA ABC (1959-1977)

Dnes archivované výběry románů, které vycházely na pokračování v časopise ABC v letech 1959-1977 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík! Tímto se nám podařilo archivovat většinu titulů KNIHOVNIČKY ABC, které vycházely jako „vystřihovací pokračování“, ze kterého šla svázat samostatná knížečka. V samotném časopise ABC či ve vzpomínkách tehdejšího šéfredaktora Vlastislava Tomana (*1929) je  knihovnička též nazývána jako miniknižnice, příběh či román na pokračování nebo edice ABC – to jen aby nedošlo ke zmatení pojmů : -) Příběhy na pokračování otiskovala …

ZÁPISNÍK – 8.ročník – 1964

Dnes archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK z roku 1964 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Hozd a Karbulinek. Veliký dík! V tiráži časopisu se píše: „Magazín ZÁPISNÍK 64 – vydává hlavní politická správa Československé lidové armády ve Vydavatelství časopisů MNO, Praha 1, Vladislavova 26. — Redakce: Praha 1, Jungmannova 24, tel. 23-43-55-8, 24-01-20. Hlavni redaktor dr. Milan CODR, grafická úprava J. PIKOUS a M. HAVLÍČEK. — Administrace: Praha 1, Vladislavova 26, tel. 23-43-55-8, — Tiskne Polygrafia, závod 2. Praha 5, Grafická 1. — Vychází …

Další číslo MELODIE – 2.ročník – 1964

Dnes archivovaná čísla časopisu MELODIE z roku 1964 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří Ha. Veliký dík! Časopis MELODIE, má dnes na detske-casopisy.cz premiéru. Patří mezi ta periodika, která mají určitý přesah mezi cílovou skupinou „(starší) mládež “ a „dospělí“. V tiráži se píše: „VYDÁVÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ A KULTURY V NAKLADATELSTVÍ ORBIS N.P., VINOHRADSKÁ 46, PRAHA 2. VEDOUCÍ REDAKTOR: LUBOMÍR DORŮŽKA  • REDAKČNÍ KRUH: Miloš Bergl, Jindřich Brabec, Miloslav Ducháč, Jiří Fukač, Jiří Chlíbec, Josef Kotek, Milan Kuna, Stanislav Titzl, Jaroslav Tvrdý, …

ABC – 08.ročník (1963-64) – kompletace ročníku

Dnes archivovaná chybějící čísla časopisu 8. ročníku ABC z let 1963-64 pro detske-casopisy.cz digitalizoval satok. Současně přiložil i chybějící stránky již publikovaných čísel 01-07, zejména román na pokračování Objevení Sluneční země od Vlastislava Tomana, odstřihávací kartičky s dalo by se říci předchůdcem atlasu ABC a vystřihovánky L-29 a automobilu. Veliký dík! Vystřihovánka L-29 Informace k prvním sedmi archivovaným číslům tohoto ročníku nalezneš v příspěvku z 12.11.2017 Sedm čísel časopisu ABC – 8.ročník – 1963-64. V tiráži dnes archivovaných čísel nalezneme, …

MLADÝ SVĚT – 6.ročník – 1964

Dnes archivované (zatím jediné) číslo časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1963 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Martina W. Veliký dík! Z tiráže časopisu lze vyčíst: „MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VI, č. 3 (263) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. č. 8; telefon 224141-8  • Řídí vedoucí redaktor Josef Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník  • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři-kultura : J. Černý, zahraničí: L. …

Přílohy časopisu MLADÝ SVĚT – 1962, 1963, 1964, 1965, 1973, 1975, 1989

Časopis MLADÝ SVĚT začal na prostředních listech svého časopisu od 4.ročníku v roce 1962  vkládat různé druhy příloh. Po jejich složení vznikl 16 stránkový sešitek (13 x 15 cm). V roce 1962 vyšla příloha  Sto tváří lásky. Tento cyklus milostných básní světa, byl vysílaný Československým rozhlasem v roce 1962. Úpravu zpracovala Eva Burdová.  Čtenáři se seznámili s poezií  pro zamilované od Starověku, přes lidovou poezii až  k Novověku na 112 stránkách. Příloha byla hojně ilustrována milostnými kresbami slavných malířů. Příloha vyšla v číslech 9, 19, …

Chybějící čísla ABC – 9.ročník – 1964-65

Dnes archivovaná chybějící čísla časopisu ABC z let 1964-65 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík! Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – str. 184-185 : „Časopis ABC (původně se měl jmenovat ABC VĚDY A TECHNIKY, název byl však shledán příliš podobným VĚDĚ A TECHNICE MLÁDEŽI) vyplnil mezeru vzniklou po přeměně MLADÉHO TECHNIKA právě v technicky ještě odbornější VTM. Titul se od počátku orientoval na články s technickým a přírodovědným zaměřením. Šlo o zábavný, populárně-naučný časopis s …