Číslo časopisu OHNÍČEK – 15.ročník – 1964-65

V článečku z 27.10.2014 bylo archivováno 6.číslo časopisu OHNÍČEK z 15.ročníku.  Dnešní číslo časopisu OHNÍČEK 15.ročník z let 1964-65 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Tondra. Děkujeme! Ke kompletaci 15. ročníku nám chybí digitalizovat „už jen“ čísla 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Třeba někdo z návštěvníků tohoto webu … : -)

V tiráži dnes archivovaného čísla se uvádí: „OHNÍČEK, měsíčník československých dětí. – Vydává ÚV ČSM— Mladá fronta. – Vedoucí redaktor Jiří Binek. Redaktorka Marie Lapáčková. – Graficky upravuje Věra Faltová. — Sekretářka redakce Jaroslava Stejskalová. – Redakční rada: Karel Černý, Jan Čeřovský, Jiří Felix, Václav Chmelíř, Lucie Jirotková, Zdeněk Kalous, Milada Rampasová, K. F. Sedláček, J. Tichý. – Redakce v Praze 1, nám. M. Gorkého 24. Telefon 22—10-41. — Tiskne Svoboda. grafické závody, n. p.. závod 1 Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43. – Cena 1 Kčs – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímá: administrace PNS, poštovní úřady i poštovní doručovatelé. Námi nevyžádané rukopisy nevracíme.— Toto číslo vyšlo dne 8.9.1964.“

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – str.439-440 :

OHNÍČEK vycházel plnobarevně, každá strana byla ilustrována. Většinu čísla zabírala próza a poezie, humorná, dobrodružná a výchovná, stejně jako fotografiemi doprovázené cestopisy. Poezie však v obsahu bylo výrazně méně než. např. v MATEŘÍDOUŠCE, na niž OHNÍČEK věkově navazoval. Úvod a závěr časopisu obstarávala publicistika a zprávy ze sportu, z dění v Pionýru aj. na poslední straně byl kreslený seriál. Časopis tiskl i naučné materiály (např. o umělcích, o architektuře ap.) a také písně s notovými zápisy. Časopis byl doprovázen ilustracemi a fotografiemi, přičemž těžiště se postupem času přesunulo od prvních k druhým.“

Bakalářské práce Aleny Kubíkové,  2013:

„První číslo časopisu OHNÍČEK vyšlo 2.září 1950. Ohníček navázal na časopis Plamen mládí (1949-1950) a měl svým obsahem doplňovat Pionýrské noviny (1951-1968). Časopis byl určený pro děti od 8 do 12 let. OHNÍČEK vycházel nejprve jako čtrnáctideník (1950-1952). V letech 1952-1968 byl měsíčníkem a od roku 1968 do roku 1989 znovu čtrnáctideníkem. Jednotlivé ročníky se členily v návaznosti na školní rok. Výjimku tvořily ročníky v letech 1956-1962, kdy Ohníček vycházel v návaznosti na rok kalendářní. Časopis od svého vzniku vycházel v nakladatelství Mladá fronta.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z let 1964-65, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla OHNÍČEK  zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *