Novela z časopisu PIONÝR – PULS NEKONEČNA

V článečku 11.2.2015 byl archivován román, který vycházel Vladimírovi Babulovi (*1919  +1966) na pokračování v časopisu PIONÝR v roce 1954 – PLANETA TŘÍ SLUNCÍ. Dnes je archivován další jeho novela, která ve stejném časopise vycházela o šest let později (přesněji:  PIONÝR – 7.ročník – 1960, čísla  1–8)  PULS NEKONEČNA.

K dnešnímu úvodu do souvislostí si dovoluji citovat z textu nakladatelství Albatros media: Dějiny žánru bývají obvykle hodnoceny podle knižně vydané produkce. Ke kompletnějšímu obrazu science fiction 50. a 60. let však nemůžeme pominout také literární a populárně-vědecké časopisy. Z nich pak na prvním místě čtrnáctideník VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Začal vycházet v roce 1947 pod názvem MLADÝ TECHNIK s úkolem vzdělávat technickou mládež, budoucí inženýry.  VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI řízená Vladimírem Babulou, kdo zvedl padlou vlajku žánru. V roce 1954 nabídla čtenářům původní český sci-fi román „Signály z vesmíru“. Jeho autorem nebyl nikdo jiný než právě Babula. Budoucnost seriálu nebyla jistá, a tak měly první díly pro jistotu podtitul Fragmenty vědecko-fantastického románu. Nápad začít psát sci-fi román vnukl Babulovi jeho starší redakční kolega Rudolf Faukner, který sám byl veteránem žánru s několika tituly napsanými společně s Čeňkem Charousem pod jménem R. V. Fauchar.“

„V letech 1959 až 1961 publikoval Vladimír Babula čtyři sci-fi povídky v Pionýru a Květech. Z nich se vymyká délkou i pojetím novela Puls nekonečna (Pionýr, 1960, č. 1–8), kterou kompletně zařazujeme do tohoto výboru. V roce 1962 vyšla i v překladu do ruštiny. Babulovi na tomto podivném utopickém romanetu velmi záleželo, byl si vědom toho, že je to nejlepší beletristický text, jaký napsal. Po propuštění z VTM získal dokonce půlroční placenou stáž od Svazu spisovatelů, jejímž výsledkem měla být zřejmě rozsáhlejší, knižní verze tohoto textu. Tu však již nedokončil, zemřel 11. listopadu 1966.“

PIONYR_7.ROCNIK_(1960)_cislo_1_ukazka

Vladimír Babula se narodil v roce 1919 v Uherském Brodě v chudé rodině jako šesté dítě. Rodiče se již od roku 1921 angažovali v nově založené komunistické straně. Lákalo ho výtvarné umění, chodil do učení k několika akademickým malířům, živil se v Praze jako výtvarník výloh a poté byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně. Za činnost v ilegální KSČ za války a za rozmnožování Rudého práva byl ze školy v roce 1941 vyloučen a vězněn gestapem. O rok později byl propuštěn na svobodu a pracoval jako časopisecký ilustrátor v Přerově. V roce 1944 jej znovu začalo hledat gestapo, proto ilegálně přešel přes Rakousko do Švýcarska. V exilu napsal svou první knihu, pohádkový příběh o životě rostlin, ale rukopis se posléze ztratil. Po skončení války se vrací do vlasti a ilustruje i píše dětská leporela, např. cyklus Paletovy skládačky. V jedné z nich nazvané „Kolem světa“ nechává dokonce malého skřítka letět raketou do polárních končin. V Děčíně se později na pokyn ÚV KSČ stává členem místní redakce Mladé fronty, nejprve jako ilustrátor, později redaktor, a v r. 1951 je vedoucím redaktorem Mladé vesnice. V roce 1952 byl jmenován šéfredaktorem MLADÉHO TECHNIKA. Redakci řídil do roku 1961, náklad časopisu zvedl ze čtyřiceti na sto dvacet tisíc výtisků, pak byl však nečekaně propuštěn. „Několik členů dílčí organizace mne obvinilo, že se v řízení časopisu dopouštím chyb, ačkoliv ani jeden z deseti ročníků, které jsem redigoval, nebyl kritizován vyššími orgány pro chyby, naopak – za řízení časopisu jsem byl dvakrát vyznamenán vysokým vyznamenáním ÚV ČSM,“ obhajuje se ve svém životopisu určeném pro úřady. Rok pracoval jako dělník ve Vagonce Tatra a jeho zdravotní stav se začíná zhoršovat. V roce 1965 byl přijat jako redaktor časopisu Made in, ale opět je donucen odejít. Jako novinář na volné noze pak spolupracoval na grafické podobě časopisů Nová Praha, Dějiny a současnost a dalších.“

Pro www.detske-casopis.cz tuto novelu ze 7.ročníku časopisu PIONÝR (1960) digitalizoval Damro. Děkujeme!

Kliknutím na obálku si stáhneš (jako registrovaný uživatel tohoto webu) celou novelu, která vycházela na pokračování v časopise PIONÝR – uloženou do jednoho souboru PDF:

Babula_Vladimir_PULS_NEKONECNA_2

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *