STEZKA – 20.ročník -1990-91

Dnes archivované číslo časopisu STEZKA z roku 1990 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Viktor W. I když jsou strany 7, 8, 25, 26 neúplné – částečně vystřižené a chybí strana 27-28, jsme rádi, v případě STEZKY i za takto digitalizované číslo. Veliký dík! V roce 1990, po razantní společenské změně, vypustila nová redakce z názvu časopisu „PIONÝRSKÁ“ (podobně jako to udělala redakce SEDMIČKY PIONÝRŮ) a nově časopis vycházel pod názvem STEZKA.  Zatímco ročník 1988-89 měl v tiráži uvedeno XIX. ročník, dnes archivované …

PIONÝRSKÁ STEZKA -19.ročník -1988-89

Dnes archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jan Š. Veliký dík! V tiráži archivovaného čísla se uvádí: „PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovu • Vydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XIX. • Šéfredaktor Jiří Prchal  • Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolá­řová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Miloslav Hav­líček, dr. Josef Košek, Bo­huslav Kiihnel, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, …

PIONÝRSKÁ STEZKA -16.ročník -1985-86

Dnes archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1985 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval jako své vstupní časopisy Igor. Veliký dík! V tiráži 1. archivovaného čísla se uvádí: „PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovu • Vydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XVI. • Šéfredaktor Jiří Prchal  • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Felix Černoch, dr. Josef Košek, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, Vladimír Šejvl, dr. …

PIONÝRSKÁ STEZKA -19.ročník -1988-89

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1988 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jan Š. Veliký dík! V tiráži archivovaného čísla se uvádí: „PIONÝRSKÁ STEZKA — mě­síčník pro sport, turistiku, brannost, vyznamenaný zla­tou medailí Za socialistic­kou výchovu • Vydává ÚR PO SSM v Mladé frontě • Ročník XIX. • Šéfredaktor Jiří Prchal  • Zástupkyně šéfredaktora Libuše Kolá­řová • Grafická úprava Stanislava Jelínková  • Re­dakční rada: Miloslav Hav­líček, dr. Josef Kcšek, Bo­huslav Kiihnel, ing. Vác­lav Marhoul, dr. Vlasti­mil Michalička, dr. Josef Mizera, …

Kompletní PIONÝRSKÁ STEZKA – 9.ročník – 1978-79

9.ročník měsíčníku PIONYRSKÁ STEZKA (1978-79) obsahem i počtem 48 stránek navazoval na předchozí 8.ročník. Redakční rada zůstávala ve stejném složení. Šéfredaktor Jiří Prchal. Grafická úprava Stanislava Jelínková. Redakční rada: Felix Černoch, dr. Miloslav Doubrava, ing. Jiří Epstein, Jindřich Halas, Rudolf Kalčík, Josef Košek, ing. Václav Marhoul, Josef Mizera, Jiří Prchal, Štěpán Škorpil, dr. Pavel Tůma, Jiří Winter. První stránky věnoval časopis událostem v pionýrských organizacích, politickým komentářům a rozhovorům s hosty, zejména czkcionářům SSM a vše se neslo v duchu 30.výročí založení Pionýrské organizace. K …

Příloha PIONÝRSKÉ STEZKY – 9.ročníku – 1978-79 kompletní !

Přílohy z 9.ročníku PIONÝRSKÉ STEZKY (1978-79) pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Tímto je příloha s komisem MAJOR ZEMAN kompletrní. Moc děkujeme! Časopis PIONYRSKA STEZKA – měsíčník pro sport, turistiku,brannost a dobrodružství vydávala ÚR PO SSM (ústřední rada pionýrské organizace socialistického svazu mládeže) v Mladé frontě. Redakci v 9.ročníku řídil Jiří Prchal. Za grafickou úpravu časopisu zodpovídala Stanislava Jelínková. PIONÝRSKA STEZKA vycházela 12x do roka v rozsahu 36 stran a 12 stran příloh = 48 stran. Časopis patři mezi ty „dražší“ – …

Příloha PIONÝRSKÉ STEZKY – 8.ročníku – 1977-78 – MAJOR ZEMAN

Přílohy z 8.ročníku PIONÝRSKÉ STEZKY (1977-78) pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Moc děkujeme! Časopis PIONYRSKA STEZKA – měsíčník pro sport, turistiku,brannost a dobrodružství vydávala ÚR PO SSM (ústřední rada pionýrské organizace socialistického svazu mládeže) v Mladé frontě. Redakci v 8.ročníku řídil Jiří Prchal. Za grafickou úpravu časopisu zodpovídala Stanislava Jelínková. PIONÝRSKA STEZKA vycházela 12x do roka v rozsahu 36 stran a 12 stran příloh = 48 stran. Časopis patři mezi ty „dražší“ – stál 4 Kčs. Komiks MAJOR ZEMAN, který podle …