Téměř kompletní ELEKTRÓN – 8.ročník – 1980

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1980 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil. Ale i tak – veliký dík! A – ke kompletaci 8.ročníku nám chybí digitalizovat už jen 2. číslo 🙁

V tiráži časopisu mimo jiné najdeme: ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatetstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Ladilav Gyórffy. Redakčný kolektiv: prom. fil. Iva Marešová, prom. biol. Milan Halčina, prom. fil. Alena Beleščáková. Grafická úprava: Jozef Trabalka.  … Cena jedného výtlačku je 3 Kčs, štvrťročné predplatné 9 Kčs, predplatné na celý rok 36 Kčs.“

Šéfredaktor Ing. Eduard Drobný v úvodníku 1.čísla uvádí mimo jiné zajímavou detailní informaci o věkové struktuře čtenářů ELEKTRÓNU:

„…. Vo vlaňajšom augustovom čisle sme uveřejnili dotazník, v ktorom sme sa vás spytovali na niektoré vaše charakteristiky Po vyhodnoteni došlých lístkov na malom stolnom počítači sme sa napríklad dozvedeli, že 65 % našich čitatelův sú muži a chlapci a 35 % tvoria ženy a dievčence. Pokiať ide o veťkosť obce odkiať je najviac čitateťov, vedú so 45 percentami tie s počtom obyvateťov do 20 000. V stánku PNS si kupuje časopis 47 % čitateťov, předplatné v PNS má 40 % z vás. Veťmi nás potěšil údaj o tom, že pre 70 % čitateťov sú zrozumiteťné všetky uveřejně­ né materiály, čo pri takom to vekovom zložení: do 12 r. — 2 %, 12—15 r. 30 %, 16—18 r. — 40 %, 19 — 25 r. 22 %, nad 25 r. — 6 % je veťmi uspokojivé. Samozřejmé, podobných údajov máme k dispozicii viac. využijeme ich pri našej práci, pretože ked vás takto aspoň trochu poznáme, bude sa nám všeličo ľahšie robiť a budeme mócť a aj chceme s týmito skutočnosťami počitať. …“

 Netuším, zda články typu O ÚLOHÁCH A CIEĽOCH SZM A PO SZM V ROKU 1980 – ZA VYŠŠIU DISCIPLÍNU, POCTIVÚ, ZODPOVEDNÚ A KVALITNÚ PRÁCU NA KAŽDOM ÚSEKU četl někdo jiný kromě redakce a Úřadu pro tiskový dozor (oficiální označení cenzorů do roku 1989), ale byly otiskovány v každém tehdejším časopise. Snad si nejsilnější věková skupina čtenářů 16-18 let (40%) v ELEKTRÓNU dobře pročetla i tyto články 🙂

Článek Petera Valenty SEN, KTORÝ MOŽNO USKUTOČNIŤ měl úctyhodný rozsah 8 stran. Začíná slovy: „Túžba člověka lietať, vznášat sa v povetrí, je taká stará ako samotné ľudstvo. Dlhé stáročia však trval vývoj technického myslenia, kým sa táto tužba realizovala, a vývoj lietajúcích prostriedkov stále trvá. Aj dnešných ľudí, najma mladých priťahuje trojrozmerný pohyb v atmosfére. Nie je to nesplnitelné želanie – móžu ho realizovat v branno-športovej organlzácii Zvazu pre spoluprácu s armádou, ktorá má vo svojej posobnosti všetky odbornosti leteckého výcviku.“

Rubrika PRE KLUBY MLÁDEŽE přinášela praktické návody a zkušenosti – viz např. TAPETUJEME KLUBOVÉ PRIESTORY.

A EŠTĚ JEDEN „CVAK“ FOTOAPARÁTOM byla nepřehlédnutelnou stranou s celostránkovou fotografií a krátkou humornou glosou.

Na celkem 38 stranách postupně vyšel skvělý komiks osvědčené dvojice Stašková + Babušek na námět románu Ludvíka Součka CESTA SLEPÝCH VTÁKOV. Dle mého názoru to byl největší tahák redakce ELEKTRÓNU.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1980, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *