ATOM – 12.ročník – 1980

Dnes archivované číslo časopisu ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK z roku 1980 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ve srovnání s ostatními časopisy pro děti a mládež, které jsou na tomto webu archivovány se může zdát, že tento titul je úplně mimo – především cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že vojenskou základní službu nastupovali i osmnáctiletí mladí mužové, kteří do kategorie „mládež“ zcela jistě spadají i vzhledem tomu, že tento časopis byl poviným čtivem i na tehdejších středních vojenských školách, je ATOM nezbytný pro dotvoření mozaiky časopisů, které na středoškoláky působily. Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 12.ročník ATOMU je vlastně 22.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Šéfredaktorem byl Josef Mladějovský, odbornými redaktory ing. Josef Kvasnica, ing. Petr Baráček, ing. František Augusta, fotoreportérem Milan Knaibl a výtvarnou redaktorkou Jiřina Kubíková.

Technická témata (např. LASEROVÝ DÁLKOMĚR LP či ZÁPADONĚMECKÉ MINOVÉ HLEDAČKY) byly doplňovány „varovnými“ články typu CHLUBNÉ PLÍCE:

„Tak např. v prosinci 1978 se u jednoho vojenského obvodového soudu odpovídal za trestný čin ohrožení státního tajemství zvláštní důležitosti poddůstojník – absolvent VKVŠ. V průběhu vojenské základní služby byl pověřen praci na zvláštních úkolech. Byla mu uložena povinnost mlčenlivosti, byl řádně poučen o zásadách ochrany státního tajemství a v tomto smyslu podepsal i písemné prohlášení. Věděl tedy, že nesmí před nepovolanými osobami hovořit o skutečnostech , s nimiž se při práci seznámí. Byly to skutečnosti tak zajímavé, že neodolal pokušení pochlubit se před spoluvojáky na jak významnou práci se dostal a co všechno už o naší armádě ví.
Podobně v lednu 1979 se před jiným vojenským soudem odpovídal vojín K. L. za stejný trestný čin spáchaný tím, že po odeslání do kursu jeřábníků vyzradil svým spoluvojínům od jiných útvarů dislokaci, organizaci a výzbroj svého útvaru, ač i on byl řádně poučen o povinnosti zachovat o těchto údajích mlčenlivost a o trestních následcích za její případné porušení. Jeho obhajoba, že přece všichni vojáci mají povinnost vojenské tajemství chránit, pochopitelně neobstála.
Jak poddůstojník-absolvent, tak vojín K. L. byli potrestáni jen podmíněnými tresty odnětí svobody především proto, že se podařilo zabezpečit, aby se vyzrazené údaje nedostaly mimo okruh několika vojáků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany:

 

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *