Další číslo časopisu OHNÍČEK – 20.ročník – 1969-70

Dnešní číslo časopisu OHNÍČEK 20.ročník z let 1969-70 pro detske-casopisy.cz do PDF převedl Petr M. Veliké díky!

1.číslo 20.ročníku OHNÍČKU jsme na tomto webu archivovali v článečku z 2.7.2015. Dnes přibylo číslo 2 a ke kompletaci celého ročníku nám tedy chybí ještě čísla 3 až 24. Snad někdo z návštěvníků tohoto webu … 🙂

OHNÍČEK – zábavný čtrnáctideník vydávala v rozsahu 28 stran Česká rada Pionýra v Mladé frontě. Šéfredaktorem 20. ročníku byl Jiří Binek, jeho zástupcem Marie Lapáčková. Grafiku časopisu měla na starosti Věra Faltová. OHNÍČEK stál 1,6 Kčs.

OHNÍČEK jako všeobecně zaměřený dětský časopis pro čtenáře odrostlé MATEŘÍDOUŠCE, musel mít „humornou“ část – dvoustranu ve 20.ročníku OHNÍČKU obstarávala pravidelná rubrika MADE IN POPLETOV:

ohnicek_20.rocnik_(1969-70)_coslo_02_made_in_popletov

Celým 20.ročníkem OHNÍČKU čtenáře doprovázela komiksová dvojice Kid a Pid. Olga Bedzděková se ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1.DÍL, zaměřené na české kreslené seriály, na straně 170 velmi krátce zmiňuje:

„Pro úplnost věnujeme okrajovou pozornost zahraničnímu seriálu v rozmezí let 1967-1970. Byl zastoupen pouze dvěma žánry – zábavným a sci-fi. Kočičárny Kida a Pida  (1968-71, 62 x ; Winner Cop. Bulls Pressedienst) jsou humorné příhody dvou uličníků, kteří neúnavně po několik let provozují rošťárny na stránkách Ohníčku.

KID_A_pID

Zato obsáhlá publikace 1001 KOMIKSŮ, KTERÉ MUSÍTE PŘEČÍST, NEŽ ZEMŘETE – VELKÝ PRŮVODCE PO SVĚTĚ KOMIKSŮ, GRAFICKÝCH ROMÁNŮ, STRIPŮ A MANGY editora Paula Gravetta (vydalo nakladatelství Plus v roce 2013), na straně 31 uvádí:

Katzenjammer Kids – Rudolph Dirks (1877-1968). „Katzenjammer“ je německý termín se dvěma významy: doslovně znamená „koncert“ mňoukajících koček, ale zároveň je to hovorový výraz pro kocovinu. Obojí se dobře hodí na skopičiny Hanse a Fritze, kteří svými eskapádami pokoušejí trpělivost své matky a Kapitána, matčina nájemníka, a často jim přinášejí zasloužený trest.
Na žádost výtvarného redaktora Rudolpha Blocka vytvořil Dirks kreslený seriál založený na ilustrované moralitě příběhu Max und Moritz (Max a Mořic) Wilhelma Busche, který byl v té době ve Spojených Státech známý v podstatě jen mezi německými přistěhovalci. Volba foneticky zapsané angličtiny vyslovované s německým přízvukem jen podtrhla podobnost obou příběhů.
Dirks je oprávněně považován za otce amerických komiksových seriálů. Zpopularizoval sekvenční vyprávění a bubliny s textem, stejně jako několik vizuálních zkratek, například čáry znázorňující rychlý pohyb, kapky potu nebo řezání dřeva symbolizující chrápání. To vše by jej ale nestačilo proslavit, nebýt Dirksova podmanivého vypravěčského talentu. Jeho triky a jazyk byly vynalézavé a měl zdravý úsudek. Přesun dějiště seriálu z New Yorku do východní Afriky přinesl nové možnosti bizarních zápletek, ale podobně jako u ostatních kreslených seriálů té doby i zde prosakují na povrch názory, které bychom dnes označili za urážlivé rasové stereotypy.
V roce 1912 požádal o roční volno. Jako důvod se nejčastěji zmiňuje Dirksův úmysl cestovat po Evropě, ale jeho současníci – kreslíři a karikaturisté – se shodují, že nedokázal dále pracovat s despotickým Blockem. Žádost mu byla zamítnuta, ale Dirks i tak odcestoval a noviny si najaly Harolda Knerra, aby v seriálu pokračoval. Celá věc se dostala k soudu, který Dirksovi přiznal autorská práva na postavy, zatímco noviny si podržely název seriálu. A tak schopný Knerr dál otiskoval The Katzenjammer Kids v New York journal, a Dirks pracoval na příbězích The Captain and the Kids pro New York World, dokud neodešel do penze.“

ohnicek_20.rocnik_(1969-70)_coslo_02_kocicarny_pida_a_kida

O kresleném seriálu Ondřeje Sekory KOUSKY MLÁDENCE FERDY MRAVENCE je napsáno více v článečku z 2.7.2015.

ohnicek_20.rocnik_(1969-70)_coslo_02_kousky_mladence_ferdy_mravence

Olga Bedzděková se ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1.DÍL, na straně 170 krátce zmiňuje i komiks REX STAR:

„Druhý seriál z oblasti science fiction, Rex Star (1969-70, 28 x; King Features Syndicats 1965), přesáhl hranici jednoho ročníku.“

ohnicek_20.rocnik_(1969-70)_coslo_02_rex_star

O zábavném kresleném seriálu M. Švandrlíka a Neprakty SEK A ZULA bylo psáno také v článečku z 2.7.2015, který se týkal 20.ročníku OHNÍČKU.

ohnicek_20.rocnik_(1969-70)_coslo_02_sek_a_zula

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v letech 1969-70, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

OHNICEK_20.rocnik_(1969-70)_cislo_02

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *