Poprvé VEDOUCÍ PIONÝRŮ – 12.ročník – 1961

Dnes archivovaná čísla časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1961 pro detske-casopisy.cz  dodal Jaroslav Pl. a digitalizoval Josef Ku. Veliký dík!

V tiráži časopisu se uvádí:VEDOUCÍ PIONÝRŮ. Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě … Řídí redakční rada: Holešovská J., Knotová E., Korejsová E., Kozáková S., Matě­jovská H., Rampasová M. (vedoucí redaktorka), Straka V., Svobodová M ., Vlček R., Vorlíček Ch. dr., Znášiková J. – Výtvarná úprava: Weigel J. – Adresa redakce: Gorkého náměstí 24, Praha 1 … Ročník XII. – Cena výtisku 1,20 Kčs. – Vychází měsíčně. …“

Časopis vycházel v rozsahu 36 stran, s barevnou obálkou.

Jak název časopisu napovídá, jeho cílovou skupinou byli právě vedoucí pionýrských oddílů. A protože pionýrská organizace byla výhradně ideologicky založená, byl takový i časopis, který měl metodicky vést ty, kteří měli děti jediným správným způsobem „zpracovávat“.

 

Do VEDOUCÍHO PIONÝRŮ přispíval i František Továrek (*1915 + 1990). Přestože wikipedie o něm uvádí, že „Patřil k zakládající generaci konických skautů a nějakou dobu oddíl i vedl „, byl aktivním členem pionýrské organizace. „Když byl ale Junák zakázán a vytvořena jednotná Pionýrská organizace ČSM stal se pionýrským vedoucím a v roce 1968 prohlásil v tisku, že skauting už není aktuální.“ Napsal několik docela dobrých knih pro mládež, v roce 1976 odešel do důchodu – pak vydal minimálně další 3 knihy. Ale v roce 1986 neunesl úspěch jiného spisovatele (skauta), kterému vyšla další úspěšná kniha a on napsal na ÚV KSČ udavačský dopis (který později v písemné konfrontaci s poškozeným vydával za „kritiku“).

Spontální zpěv je bezesporu osvědčeným stmelovacím prvkem každé komunity. Časopis VEDOUCÍ PIONÝRŮ přinášel původní písničky o kterých si nejsem jistý, že se zrovna spontálně zpívaly, ale jsou alespoň výmluvným svědkem své doby:

Zajímavou rubrikou byla cca půlstrana CO PÍŠÍ, která referovala o hlavních tématech v „sesterských“ časopisech:

Časopis přinášel i články, které umožňovaly sdílení zkušeností:

Na poslední straně byly uveřejňovány plánky a návody – zde například na výrobu poliček.

Zmínku o časopise VEDOUCÍ PIONÝRŮ jsem v odborné literatuře zatím našel pouze v knize DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ: OD POČÁTKU DO SOUČASNOSTI, kde uvádí její autoři Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová (strana 263):

„Často uvažovaná potřeba nových listů brzděná nutností šetřit papír vedla ke slučování některých titulů (např. PRÁCE PIONÝRŮ a VEDOUCÍ se sloučily do periodika VEDOUCÍ PIONÝRŮ), ke snižování nákladů listů či k jejich zániku (např. časopis ROZSÉVAČKA, DOPISOVATEL ROVNOSTI či SVĚT PRÁCE). ÚV KSČ přijal v roce 1955 usnesení k otázkám tisku, které obsahovalo opatření „zaměřená zejména na zrušení, případně spojení 98 různých časopisů, snížení rozsahu některých denních listů, snížení nákladů a periodicity značného počtu časopisů, převážně menších … „. Nemalou roli ovšem při úvahách o struktuře tisku hrál také obsah listu a obecný požadavek vhodného ideologického působení. V roce 1953 byly založeny TECHNICKÉ NOVINY, časopis pro novou techniku a otázky zlepšovatelského a vynálezeckého hnutí. V lednu 1953 bylo založeno periodikum ČESKOSLOVENSKÝ SPORT, které v prvních letech vydával Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport v Státním tělovýchovném vydavatelství jako obdeník, později se tento titul stal deníkem. Například výše citovaný materiál ÚV KSČ doporučuje zvýšit náklad ČESKOSLOVENSKÉHO SPORTU, který vycházel v nákladu 100 000 výtisků, neboť „Je rozhodně správnější dát takovým čtenářům možnost nákupu ČS.SPORTU, který vcelku správně ukazuje obrovský rozvoj sportu a tělovýchovy v Sovětském svazu, u nás i v ostatních zemích lidové demokracie a dobře referuje o důležitých mezinárodních sportovních událostech, zatím co SVOBODNÉ SLOVO a LIDOVÁ DEMOKRACIE jdou po senzacích, obdivují sport v kapitalistických zemích, a tak nepříznivě ovlivňují myšlení mladých zájemců o sport …. „ Stejného vydavatele měl i časopis STADION a řada měsíčníků pro různé druhy sportu.
Odborné technické časopisy vydávalo Státní nakladatelství technické literatury, vědecké časopisy zajišťovala Československá akademie věd.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1961, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *