První čísla časopisu MLADÝ TECHNIK – 2.ročník – 1948

Dnes archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1948 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Časopis vycházel jako čtrnáctideník v rozsahu 28 stran, V tiráži 1.čísla 2.ročníku časopisu, které vyšlo 29.února 1948 se píše: MLADÝ TECHNIK, populárně technický časopis. Řídí s redakčním kolektivem a za redakci odpovídá red. Kamil Zoufalý. Redakční kolektiv: Doc. Dr. F.Běhounek, Ing. J.K.Čemus, Dr. Ing. A. Červinka (ÚRO), Ing. C. Hrdý (Ústřední svaz průmyslu), nadpor. Janíček (Ministerstvo národni obrany),  Zdeněk Kolda (Junák), lng. J. Malický (Československý národní aeroklub), Ing. M.Pacák, T. A. Pánek, Rudolf Pavlovský, Dr. Z. Pírko (Jednota čs. matematiků a fysiků), Ing. Postl, poslanec ÚNS  Zdeněk Půček (SČM), Břetislav Semrád (Ministerstvo dopravy), Adolf Schneider, H. J. Slípka, Dr Hubert Slouka, Ing. C. Jaromír Schindler (Vysokoškolský let), František Šimáček (Min. školství), Václav Trnka (SČM), Ing. Adolf Tůma (Autoklub republiky Československé)… Cena jednoho čísla 9 Kčs.“

V tématech a rubrikách technicky založeného časopisu se musela projevit poválečná doba, minimálně v kontextu branné výchovy.

Ještě před ukončením války byla 4. dubna 1945 v Košicích jmenována první poválečná vláda v čele se sociálním demokratem (později komunistou) Zdeňkem Fierlingerem. Tato vláda přijala dokument s názvem Košický vládní program (ve skutečnosti byl vládní program podepsán již 29. března v Moskvě). Zestátnění největších podniků se uskutečnilo na základě dekretů Edvarda Beneše z 24. října 1945. Druhá vlna znárodňování pak začala po nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Ale protože dnes archivané 1.číslo MLADÉHO TECHNIKA vyšlo čtyři dny po únorovém puči, píše se v článku TURČIČOVA METODA „… výrobní prostředky už velkou většinou nenáleží kapitalistům, ale prostřednictvím státu všem pracujícím …“:

Původní povídky pro časopis MLADÝ TECHNIK byly zasazeny do prostředí, kde technika hrála dominantní roli – jako například v povídce OSUD JE SPRAVEDLIVÝ.

Didaktické podání odbornějších témat publikovaných v časopise MLADÝ TECHNIK bylo podporováno přehlednými a názornými ilustracemi (zde s nepřehlédnutelným rukopisem Františka Škody) – jako například v článku TROCHU HRANÍ S TEPLEM:

František Škoda (*1931 +1988), přezdívaný „mistr didaktické ilustrace“ pro časopis MLADÝ TECHNIK kreslil (jako sedmnáctiletý!) tehdy populární naučný komiks DOBRODRUŽSTVÍ PANA VRTÁČKA.

MLADÉHO TECHNIKA vydával Svaz české mládeže (SČM) v Mladé frontě. První číslo 1.ročníku MLADÉHO TECHNIKA vyšlo v únoru 1947 a časopis vycházel podle kalendářního roku. MLADÝ TECHNIK je zajímavý tím, že od 2/1947 si drží (s různými názvy, zaměřením na cílové skupiny i formou) kontinuitu do dnes.

  • od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název Mladý technik – Věda a technika mládeži.
  • po roce 1953 zůstal časopisu už jen název Věda a technika mládeži – známější pod zkratkou VTM
  • po roce 1990 byl význam zkratky VTM byl změněn na Věda, technika a my
  • na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science
  • 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno
  • po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  na internetu (vtm.zive.cz)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *