ROVERSKÝ KMEN prvně na tomto webu

ROVERSKÝ KMEN je téměř typickým „spolkovým“ časopisem, jehož cílovou skupinou jsou čtenáři ve věku 16–24 let – především starší skauti a skautky, zvaní roveři.

Časopis ROVERSKÝ KMEN se snaží být komplexním čtením pro mladší i starší rovery a roverky. Snaží se podporovat vzájemnou sounáležitost mezi rovery a skautským hnutím.

Mezi další cíle ROVERSKÉHO KMENE patří snaha o motivaci a metodiku, zábavu a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že roverské aktivity a zájmy jsou velice široké, reflektuje časopis pro tuto skupinu široké spektrum témat.

U zrodu ROVERSKÉHO KMENE stál spisovatel a pedagog Miloš Zapletal, který působil i jako redaktor časopisu JUNÁK při jeho druhé (1968) i třetí (1990) obnově.

Časopis ROVERSKÝ KMEN se přirozeně vyvinul z občasníku FONS (a před tím ještě OSMRK), který pro sebe od roku 1991 vydávali absolventi prázdninových kursů FONS a navazujících kursů PONS a MONS (vzdělávací a zážitkové akce JUNÁKA pro skauty 15+, zhruba vycházející z osvědčeného konceptu tehdejších aktivit Prázdninové školy Lipnice).

Potenciál absolventů kursů FONS dal vzniknout nejen časopisu ROVERSKÝ KMEN, ale i dalším kursům, které absolventi pořádali a dodnes pořádají. Mimo jiné byla velmi činná i Nadace FONS (dnes už neexistující), která umožnila v rámci „náhradní civilní služby“ smysluplně využít čas mladým mužům a zroveň po nějakou dobu vydávala (například) časopis SKAUTING, časopis FONS (předchůdce ROVERSKÉHO KMENE), organizovala (v roce 1996) literární soutěž o nejlepší dětskou knihu (vítězné tituly vydány v nakladatelství LEPREZ), významně přispěla na zakoupení pozemku kde A.B.Svojsík překládal „Scounting for Boys“ …

Číslování ročníků ROVERSKÉHO KMENE je  v souladu se školním rokem (například 18.číslo z února 2001 je označeno jako 4.ročník a 22.číslo z prosince 2001 je v tiráži označeno jako 5.ročník).

Časopis byl tvořen z větší části jeho čtenáři – v prvních ročnících téměř výhradně absolventy výše uvedených vzdělávacích kursů. Včetně grafického zpracování.

Kliknutím na obálku si stáhneš (jako registrovaný uživatel tohoto webu) celý časopis ROVERSKÝ KMEN uložený do jednoho souboru PDF:

ROVERSKY_KMEN_4.rocnik_(2000-01)_cislo_16

ROVERSKY_KMEN_4.rocnik_(2000-01)_cislo_17

ROVERSKY_KMEN_4.rocnik_(2000-01)_cislo_18

ROVERSKY_KMEN_4.rocnik_(2000-01)_cislo_20

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *