Tři čísla časopisu SKAUTING – 26.ročník – 1968

K dokreslení souvislostí při vydávání dětských časopisů v roce 1968 je zajímavý článek  Jana Šimáně (tehdejšího šéfredaktora časopisu SKAUT-JUNÁK), který vyšel ve SKAUTINGU č.2 na straně 9, pod názvem „Obsah, forma a formát skautského tisku“.

„Nebýt bratrů a sester ve vydavatelstvích, v papírnách a tiskárnách, nevyšlo by nulté číslo SKAUTA-JUNÁKA, ani další čísla a časopisy. Myslím, že nikoho z naší československé veřejnosti není třeba už dnes přesvědčovat o tom, jak důležitou roli hraje tisk a ostatní komunikační prostředky v současné moderní společnosti. …

Vždyť skauti a foglarovci splynuli ve vědomí mladé a střední generace takřka v jeden společný význam.  … 

Tisky jiných hnutí hledají nové názvy, které by je od hnutí odlišily. V dětské oblasti je to například SEDMIČKA místo PIONÝRSKÝCH NOVIN a VĚTRNÍK místo PIONÝRA. Naše časopisy se jmenují SKAUT-JUNÁK a SKAUTING. Právě s tímto pojmenováním zaujalo nulté číslo SKAUTA-JUNÁKA 200 000 čtenářů (kdybychom počítali s tím, že jedno číslo četla celá rodina a řada kamarádů, byl by to pětinásobek). Poštovní novinová služba měla zájem o dalších 200 000 výtisků k prodeji. l když nepočítáme s tímto zájmem jako s trvalým jevem, musíme brát na vědomí, že čtenářská obec časopisu bude pět až desetkrát širší než počet členů skautské organizace. … 

„Odlehčenými“ prvky se přibližujeme k „občanskému“ čtenáři, kterému umožňujeme stát se „skautským“ čtenářem. Jsem přitom presvědčen, že ze všech populárních časopisů nejméně použijeme nebo vůbec nepoužijeme bulvárních prostředků přitahování pozornosti. …“

SKAUTING – vycházel v roce 1968 s podtitulem „Měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi skautské výchovy„. Jeho historie ale sahá až do roku 1919 (!), kdy začal vycházet pod názvem VŮDCE časopis pro skautské pracovníky, činovníky a vůdce. V letech  1919 – 1939 byl odbornou přílohou časopisu JUNÁK – skaut československý: orgán náčelnictva Svazu junáků – skautů rep. Československé. V roce 1939 začal vycházet jako samostatný časopis s upraveným názvem –  ČINOVNÍK časopis pro junácké pracovníky, činovníky a vedoucí. Skončil 1.zákazem JUNÁKA na podzim 1940. Po válce byl obnoven jako  ČINOVNÍK  časopis pro junácké činovníky a teorii junácké výchovy  – vycházel v letech 1945-1949. Po 2.obnově Junáka vycházel jako SKAUTING –  měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi – 1968-1969 a v roce 1970 byl přejmenován na JUNÁCKÝ ČINOVNÍK – měsíční zpravodaj pro teorii a praxi junácké výchovy. Po 3.obnově JUNÁKA bylo znovu obnoveno (1990-2005)  jeho vydávání s názvem  SKAUTING –  měsíčník pro skautskou výchovu. A v roce 2005 byl název titulu změněn na  SKAUTSKÝ SVĚT magazín pro skauty a jejich příznivce.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTING – kliknutím na náhled strany:

SKAUTING_26.rocnik_(1968)_cislo_2

SKAUTING_26.rocnik_(1968)_cislo_3

SKAUTING_26.rocnik_(1968)_cislo_4

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *