4.ročník ABC z roku 1960

Dnes tu přináším archiv (zatím, bohužel jen jednoho) čísla 4.ročníku z roku 1960. ABC už je „etablováno“ na „socialistickém trhu“ dětských časopisů. ABC mladých techniků a přírodovědců –  zábavný a naučný obrázkový měsíčník pro chlapce a děvčata byl v té době už pod vedením šéfredaktora Vlastislava Tomana (od listopadu 1959). Grafiku časopisu stále zajišťoval Sláva Jílek a redakci přírodních věd měl na starosti Karel Dunda.

Časopis ABC není třeba žádnému návštěvníkovi tohoto webu představovat. Jednak vyšla kniha „Můj život s ABC„, která jistě žádnému sběrateli ABC neunikla a taky jsem na tomto webu uveřejnil několik archivů s ABC (například 1.ročník) i odkaz na bakalářskou práci Aleny Kubíkové, kde o ABC píše.

ABC i ve 4.ročníku vycházelo podle kalendářního roku (podle školního roku vycházelo až od roku 1963). ABC se tehdy tisklo v nákladu 90.000 výtisků. Na poslední straně vycházel komiks Karla Fridricha a Teodora Rotrekla (podle románu G.Grebněva) PEVNOST POD LEDEM.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

ABC_4.rocnik_(1960)_cislo_8

 

 

 

2 thoughts on “4.ročník ABC z roku 1960

  1. ABC jsem odebíral v dětství prakticky od prvního vydání čísla tohoto časopisu. Bohužel, skoro nic mi nezůstalo, z důvodů různých stěhování. Nyní hledám plánky různých hraček od pana Konvičky, který často do ABC přispíval.

  2. Zajímavé. Děkuji.
    Snad byste mi mohli pomoci (pro dnešní mladé studenty) najít přesný odkaz na tento článek (plus naskenovanou titulní stránku onoho čísla časopisu ABC):

    Časopis ABC, rok 1960
    Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. To není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. Vždyť za deset let předstihne SSSR Spojené státy americké dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě! V prvé větě naší poznámky jsme vlastně napsali chybu. Přečti si tu větu znovu, milý Vláďo, Květo, Přemku, i vy ostatní. Našel jsi nesprávnost? Budeš se do nového světa teprve probouzet? Jistě znáš odpověď: Všichni se musíme přičinit! Učit se a pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, v kroužcích i ve speciálních kolektivech. Pusťte se všichni do technické a přírodovědecké činnosti, nebojte se usilovné práce nad czkčními modely, zamilujte si pěstitelskou či chovatelskou práci v pionýrských zemědělských hospodářstvích. Velkolepá budova světa – komunistická společnost – potřebuje všestranně připravené lidi, vládnoucí elektřině, jaderné energii, složitým mechanismům, chemickým látkám, přírodě na Zemi i v kosmickém prostoru. Komunismus potřebuje lidi odvážné, čestné, muže a ženy, kteří umějí žít v kolektivu a pro kolektiv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *