24. 7. 2024

Další čísla časopisu KLAS – 23.ročník – 1947-48

Chybějící čísla 23. ročníku časopisu KLAS pro detske-casopisy.cz zajistil Milan G. Před třemi roky poslal první čísla tohoto ročníku a dnes zbývající. Moc děkujeme za kompletaci půlky ročníku!

V tiráži časopisu se uvádí:KLAS, časopis mladých s přílohou. Vychází 1. a 15. každý měsíc mimo červenec a srpen. Vydává svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický v Praze nákladem KOMENIA, učitelského nakladatelství v Praze. Řídí Jaroslav Jelínek a Pravoslav Hykeš s redakční radou. Odpovědný zástupce Jaroslav Jelínek.“

KLAS tiskl v každém čísle dvě prózy na pokračování – BOXER FRANTIŠEK a CHLAPCI Z POBŘEŽÍ.

Stejně jako v téměř všech tehdejších časopisech pro děti, i KLAS otiskoval redakční sloupek HOVORY SE ČTENÁŘI a humornou půlstranu VESELÉ KOŘENÍ.

Štefan Švec ve své publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje časopisu KLAS čtyři strany (str. 307-310):

„Pražský (po II. světové válce brněnský) dětský časopis, zaměřený na kvalitní domácí i překladovou literaturu, se řadil po bok titulů, jako byly Úsvit či Roj. Byl určen pro potřeby měšťanských škol, tiskl ukázky z děl významných světových i domácích spisovatelů včetně Jaroslava Vrchlického, Jakuba Demla, Fráni Šrámka, N. V. Gogola či L. N. Tolstého. V prvních ročnících časopis připomínal spíše výbor z literatury almanachového typu než klasický časopis pro děti, což bylo dáno jeho pedagogickým zaměřením. Publikoval naučné články původní i přeložené, reprodukce výtvarných děl (vedle obrazů např. i soch) s textovým komentářem a výkladem.

Časopis otiskoval beletristické ukázky z děl domácích (např. Petra Bezruče, Jakuba Demla, Viktora Dyka, Petra Křičky, Josefa Svatopluka Machara, Antonína Sovy, Fráni Šrámka či Karla Tomana) i zahraničních (např. Antona Pavloviče Čechova, Nikolaje Vasilijeviče Gogola či Lva Nikolajeviče Tolstého). Postupně začal publikovat dokonce monotematická čísla, věnovaná z velké míry pouze jedinému autorovi. Významnou součást obsahu tvořilo připomínání aktuálních společenských a kulturních událostí, např. důležitých výročí a jubileí mnoha osobností (např. Adolfa Heyduka, Charlotty Masarykové či Jaroslava Vrchlického). Časopis tiskl kvalitní výtvarné reprodukce významných českých malířů.

Postupně (se zlomem po změně redakce v roce 1939) v titulu beletrie ubývalo, časopis se zaměřoval spíš na naučné a publicistické materiály (reportáže, rozhovory s umělci atp.), na obálce tiskl aktuálnější zpravodajsko-novinovou rubriku. Své místo tu měly rubriky „Jak žijeme“, „Besídka“, „Klásky“, „Dětské práce“ a také kurz esperanta. Nepravidelná rubrika věnovaná rodičům se jmenovala „Chléb“ a snažila se rodičům pomoci při správné výchově i hlubším porozumění duši dítěte, podporovala spolupráci mezi rodinou a školou. Časopis vycházel jako náročné periodikum určené pro vzdělání a výchovu mládeže, na rozdíl od ostatních časopisů zpočátku neměl vůbec žádnou a později zavedl jen velmi útlou zábavní rubriku {s názvem „Pro zasmání“ či „Veselý koutek“}. Na obálce tiskl hádanky a křížovky v rubrice „Luštěniny v Klasu“. Místo čtenářských dopisů publikoval oceněné žákovské slohové práce. V rubrice „Klásky“ vycházely zajímavosti z cizích zemí, zprávy o politických událostech v zahraničí atp. Ve 20. {posledním válečném} ročníku zorganizoval soutěž o nejlepší povídku pro 10-iletou mládež, které se zúčastnilo 220 autorů. Časopis patřil mezi „náročné“ tituly pro děti, na rozdíl od zábavních časopisů měl nižší náklad kolem 100 000 výtisků.

Od konce války vydával obnovený Klas v Brně Výzkumný ústav pedagogický. Po válce měl titul pestrý ilustrovaný obsah s pracemi čtenářů, aktuálními zprávami o veřejném životě, beletrií, reportážemi a soutěžemi. Časopis {v paralelním srovnávání např. s Vpředem} kladně hodnotila dobová kritika.

Redakce organizovala soutěže pro autory literatury pro děti a mládež – v roce 1947 např. soutěž o nejlepší dobrodružnou povídku, dotovanou první cenou v hodnotě 6000 Kčs. Odkazovala se k tradici první republiky, tiskla články o T. G. Masarykovi a jeho rodině, stejně jako o jubileích významných umělců a jejich státních vyznamenáních. Komunikaci se čtenáři zajišťovala rubrika „Hovory se čtenáři“, titul měl svou rubriku anekdot, na zadní straně časopisu se objevovaly reprodukce významných uměleckých děl.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu KLAS v roce 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KLAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla KLAS zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *