Další číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – 24.ročník – 1967-68

Například v článečku z 10.6.2015 byly archivovány dvě čísla 24.ročníku MATEŘÍDOUŠKY. Dnes archivované číslo MATEŘÍDOUŠKY převedla do PDF (jako svůj „vstupní“ časopisy) Amyama. Moc děkujeme! Ke kompletaci celého ročníku nám chybí digitalizovat ještě 9 čísel – snad tedy někdo z návštěvníků tohoto webu … 🙂

Šéfredaktorem MATEŘÍDOUŠKY byl v letech 1967-68 Zdeněk Adla. Redaktory byli Dagmar Lhotová a Jiří Černý. Redakční radu tvořili básníci a spisovatelé G.Dubská, M.Florian, F.Hrubín, M.Lukešová, Z.K.Slabý, V.Stuchl a O.Syrovátka. Časopis vydával ÚV ČSM v Mladé frontě.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 chrakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová. Časopis nejdříve vycházel ve vydavatelslví Práce, později v nakladatelslví SNDK a posléze ve vydavatelství Mladá fronta.“

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_medved_a_domek

Dvoustránkový komiks STUDENÁ SPRCHA na námět Zdeňka Karla Slabého nakreslila Věra Faltová.

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_studema_sprcha

Komiksový příběh s reklamním sdělením – JAK HONZA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL – nakreslil Jiří Kalousek.

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_jak_honza_ke_stesti_prisel

MATEŘÍDOUŠKA sice neotiskovla pravidelně vystřihovánky jako třeba časopis ABC, ale čas od času se i zde objevovaly. Tvořivost dětí časopis podněcoval, s podobnou četností, třeba návody na origami:

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_origami

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL na straně 151 píše:

Dvacátý čtvrtý ročník se vyznačuje změnou formátu i rozsahu, což se promítlo i do kresleného seriálu. Vedle závěrečných příhod Pana Kramuly a rozbíhajícího se seriálu Kocour Vavřinec se na poslední stránce objevil nový zábavný seriál nazvaný Míša a Šíša na cestách (1967-69, 11x ), který pokračuje i v dalším ročníku. Námět pochází od Vl. Thieleho, obrázky kreslil F. Škoda, text je umístěný pod obrázky.

Děj nás zavádí na letiště, odkud se dva kluci jako čení pasažéři dostanou do Paříže. Prožívají všelijaké dobrodružství, dokud se jednoho dne neschovají do bedny, s kterou se dostanou na palubu lodi, kde je kapitdn ihned zaměstná drhnutím paluby.

Obrázky jsou stylizované, malíř pracuje se základnimi pěti barvami. Seriál ještě přesáhl do dalšího ročníku. Neměl však větší ohlas u čtenářů, což výstižně zdůvodňuje O. Chaloupka: Hrdinově jsou přílišneosobní, ačkoliv se auror textu snažil asi o opak.“

materidouska_24-rocnik_1967-68_cislo_09_misa_a_sisa_na_cestach

V knize Anny Sekerákové PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY  (2014) je období vydávání 24.ročníku (1967-68) zařazeno do kapitoly 1956-1969 MATEŘÍDOUŠKA UVOLNĚNÁ (strany 49-67) – s podkapitolami TVÁŘ MATEŘÍDOUŠKY V KONTEXTU DOBY A JEJÍ MÍSTO MEZI OSTATNÍMI ČASOPISY PRO DĚTI, GRAFICKÁ PODOBA, SKLADBA ČASOPISU, KRESLENÉ SERIÁLY, PRÓZA a POEZIE.

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 24.ročníku MATEŘÍDOUŠKY v letech 1967-68, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

MATERIDOUSKA_24.rocnik_1968_cislo 9

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *