Doplnenie archívu – SKAUTING 26.ročník (1968)

V dnešnom príspevku by som rád doplnil zbierku tohto časopisu z roku 1968.

Mám ju z pozostalosti otca môjho kamaráta, ktorý mi dovolil sa prehrabať vo veciach určených do zberných surovín. Ďakujem Daniel!

V archíve už máme tri čísla a celkom obšírne o ňom napísal Dazul pred šiestimi rokmi v príspevku Tři čísla časopisu SKAUTING – 26.ročník – 1968.

Skrátená tiráž: “ SKAUTING – měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi skautské výchovy. Vedoucí redaktor: PhDr Karel Průcha, zástupce: J. M. Havlík, grafická úprava: akademický malíř Aleš Krejča. Redakční kruh: František Falerský, Jiří Skoumal, dr. Miroslav Stržinek, MUDr. Jarmila Srámková. Vydává Mladá fronta, Praha 1, Pánská 8. Tiskne Stráž, n. p.. České Budějovice. Cena výtisku 2 Kčs. Předplatné na čtvrt roku 6 Kčs.“

Nakoľko išlo o prvé číslo ročníka, úvodník patril výhľadu do budúcnosti:

Vstupujeme do dvacátého šestého ročníku našeho časopisu. Vlastně by to měl být už ročník čtyřicátý osmý. Ale bylo mu osudově určeno, aby se po zásahu vyšší moci na delší dobu odmlčel. Založil jej s titulem VODCE a po dlouhá léta řídil zakladatel československého skautingu A. B. Svojsík. Po klidných, ale ke konci otřesných dobách první republiky, přichází okupace a s ní rozpuštění JUNAKA jako organizace nepřátelské třetí říši. V památném roce 1945 povstáváme k novému životu a časopis pokračuje pod názvem ČINOVNÍK, jako orgán Československého JUNAKA, jehož řady se proti dobám předválečným ztrojnásobily. Tři jeho ročníky podávají svědectví o rozmachu skautingu v našich zemích a o obrovských úkolech, které jsme si odpovědně vytkli a neméně odpovědně plnili, nejen v oblasti své organizace, ale podíleli jsme se také s mladistvým nadšením na budování státu.
Neblahý stalinský režim zasáhl krůtě i naše řady. Byli jsme opět odehnáni od své nezištné a dobrovolné práce v mimoškolní výchově dorůstajícího pokolení, se na předlouhý čas opět odmlčel. Sestry a bratři, máte v rukou první číslo šestého ročníku svého časopisu s novým názvem který snad lépe odpovídá jeho širšímu poslání ČINOVNÍK dvacátého SKAUTING, v současné době. Jeho základním úkolem bude opět vzdělávat a Informovat skautské pracovníky: rádce a rádkyně, vůdce a vůdkyně, rovery a jejich vůdce, oldskauty, členy Sdružení přátel JUNÁKA a všechny czkcionáře a vést je k tomu, aby ještě lépe, než v minulosti vychovávali českou a slovenskou mládež podle skautských výchovných metod, které směřují k formování zdravých a mravních osobností, které by se činně podílely na rozmachu naší vlasti Československé socialistické republiky. Nepochybujeme, že i naše Široká veřejnost, která bdělým okem a se značnými sympatiemi sleduje náš nástup k novému životu, a také ostatní organizace mládeže, najdou na našich stránkách hlubší poučení o našich snahách a cílech.
SKAUTING bude přinášet články teoretické, řešící základní výchovné a ideové otázky našeho hnutí, návody pro praxi ve výchovných jednotkách, náměty ke schůzkám, výletům, táboření, jakož i zprávy organizační, hospodářské a zprávy o činnosti ústředních sborů i nižších složek. Naší radostnou povinností bude informovat také o skautském hnutí ve světě.
SKAUTING není jen záležitostí několika jednotlivců. Je dílem kolektivním v tom nejkrásnějším slova smyslu, a proto si přejeme, aby okruh našich čtenářů a spolupracovníků rostl a mohutněl, a aby s námi byli v častém, úzkém a skutečně bratrském styku. Jen tak se SKAUTING stane stálým a nepostradatelným zdrojem poučení a přemýšlení na naší cestě za odvážnými zítřky …
Za redakci Dr. Karel Průcha

Vnútro časopisu bolo bez ilustrácií, s jedinou skromnou fotografiou.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTING z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTING – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUTING zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *