História časopisu SVETLO (1.časť) – roky – 1986 -1987

Dnešným príspevkom dosť netradične publikujeme 1.časť plného znenia článku „HISTÓRIA ČASOPISU SVETLO“, s láskavým zvolením jeho autora  Ing. Mgr. Jozefa Kupku SDB. Článok bol uverejnený v časopise DON BOSCO DNES – 1/2005. Veľmi pekne ďakujeme!

Ing. Mgr. Jozef Kupka SDB bol jedným zo zakladateľov a tvorcov časopisu (v tej dobe samizdatu) SVETLO, ktorého prvé dva kompletné ročníky dnes zaraďujeme do nášho archívu.

HISTÓRIA ČASOPISU SVETLO

V JÚNI MINULÉHO ROKA VYŠLO POSLEDNÉ ČÍSLO ČASOPISU SVETLO. TENTO MLÁDEŽNÍCKY ČASOPIS VYDÁVANÝ SALEZIÁNMI, VYCHÁDZAL 18 ROKOV. POKÚSME SA TROCHU SI ICH PRIBLÍŽIŤ, ABY TÁTO VYDAVATEĽSKÁ AKTIVITA OSTALA ZACHOVANÁ AJ PRE HISTÓRIU

Zrod časopisu Svetlo spadá do obdobia osemdesiatych rokov minulého storočia. Bolo to obdobie komunistickej vlády na Slovensku. Osemdesiate roky však boli charakteristické aj výrazným oživením náboženskej aktivity veriacich ľudí. Komunistický režim slabol a spoločenský život sa začínal stále viac uvoľňovať.

Objavili sa verejné prejavy nespokojnosti voči náboženskej neslobode, ktorých miestom boli predovšetkým púte v Levoči, v Šaštíne a iné náboženské zhromaždenia. Osemdesiate roky boli tiež obdobím, keď u nás vzniklo viacero samizdatových časopisov. Jednotlivé náboženské i civilné hnutia začali tajne vydávať časopisy, aby informovali svojich členov a posilnili povedomie spolupatričnosti.

Myšlienka tajne vydávať svoj časopis našla svojich nadšencov aj v Saleziánskej spoločnosti. Keďže saleziáni sa venujú mladým, časopis, ktorý začali vydávať, bol venovaný práve mládeži. Prvotný zámer sa zrodil v skupine saleziánskych kandidátov.

Boli to mladíci, ktorí sa ešte iba pripravovali na vstup do Saleziánskej spoločnosti. Jeden z nich, Janko Goč, predostrel túto myšlienku Vladkovi Feketemu, ktorý mal skupinu kandidátov na starosti. Myšlienka všetkých zaujala, a tak pristúpili aj k jej realizácii. Bolo to na jar v roku 1986. Čoskoro bol zvolený aj názov časopisu.

Po krátkom hľadaní sa všetci zhodli na názve SVETIELKO, ktorý sa neskôr ustálil na definitívne SVETLO. Prvými tvorcami časopisu sa stali saleziánski kandidáti, schádzajúci sa na východnom Slovensku. Boli to: Ján Goč, Jozef Luscoň, Marcel Heldák a Jozef Kupka. Šéfredaktorom časopisu bol don Vladimír Fekete. Táto päťčlenná redakcia si rozdelila jednotlivé rubriky, ktoré tvorili obsah časopisu. Každý redaktor napísal článok, ktorý mu bol zverený a odovzdal ho Jankovi Gočovi.

Na ňom potom ostala najväčšia práca. Po príchode domov do Michaloviec, kde pôsobil, naklepal všetky texty na písacom stroji. Musel to však urobiť dvakrát. Pri prvom písaní texty iba približne napísal do stĺpca podľa šírky stránky a až pri druhom prepísaní do každého riadku pridával príslušný počet medzier, aby vyrobil presne zarovnaný stĺpec textu.

Počítače boli vtedy v našich krajoch veľmi vzácnou vecou a redakcia Svetla na začiatku tiež nemala žiaden počítač. Zmena nastala koncom roka 1988, keď sa donovi Feketemu podarilo dostať na Slovensko prvý osobný počítač Olivetti s 24 ihličkovou tlačiarňou Epson – dar rakúskych saleziánov pre redakciu. V naklepanom texte sa vynechali niektoré miesta, kde sa nalepili obrázky kreslené ručne. Nadpisy článkov sa tiež kreslili ručne alebo sa pretláčali zo zakúpených vzorov, aby boli trochu efektnejšie.

Takto vznikol originál časopisu, ktorý potom prevzal Vladko Fekete a po tajných linkách zabezpečoval jeho rozmnožovanie. Vlastniť kopírovací stroj v domácnosti bolo samozrejme zakázané a zároveň veľmi nebezpečné. V tej dobe už niektoré podniky mali xeroxové kopírky a práve na týchto strojoch sa tajne rozmnožovalo aj SVETLO. Našli sa veriaci ľudia, ktorí pracovali v týchto oddeleniach a boli ochotní podstúpiť riziko, že šikovne využívali nedostatky v kontrolách a popri iných materiáloch kopírovali aj tento časopis.

Prvé číslo SVETLA vyšlo v náklade 100 kusov. Tieto sa potom tajne cez saleziánov rozniesli po celom Slovensku a osobne dávali chlapcom na stretnutiach. Chlapci si po prečítaní časopis medzi sebou odovzdávali, takže sa postupne dostal ku každému. Svetlo vychádzalo štyrikrát za rok a jeho náklad sa pomaly zvyšoval na 500 kusov. Takéto množstvo už bolo náročné tlačiť na jednom mieste, preto sa využívali viaceré kontakty, na viacerých miestach, kde spoľahliví ľudia zabezpečovali jeho rozmnožovanie. Bolo to hlavne na Geologickom prieskume v Spišskej Novej Vsi a v tlačiarňach v Prešove, ale za pomoci Juraja Kyseľa aj na dolnej Orave. Počas totality sa podarilo vydať štrnásť samizdatových čísiel Svetla. Posledné štrnáste číslo sa vytlačilo v náklade 2 000 kusov. Bolo to možné vďaka tomu, že v jeseni 1989 sa politická situácia výrazne uvoľňovala a všetko to už smerovalo k pádu komunizmu.

(POKRAČOVANIE NABUDÚCE…)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SVETLO z roku 1986 a 1987, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SVETLO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SVETLO zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *