Kompletní MALÝ ČTENÁŘ – 43.ročník – 1924-25

Dnes přidáváme kompletní 43. ročník MALÉHO ČTENÁŘE (1924-25). Pro detske-casopisy.cz jej digitalizoval Damro. Veliké díky!

MALÝ ČTENÁŘ vycháze v letech 1882-1941 – je to jeden z nejstarších nejdéle vycházejících časopisů pro děti a mláděž. Během 59 let své existence měl rozličné podtituly: Školské mládeži českoslovanské pro poučení a zábavu (1882-1883), Časopis pro českou mládež (1883-1892), Kniha české mládeže (1892-1932) – podtitul pro „svázaná“ čísla – jednotlivá čísla měla podtitul Nejlacinější obrázkový časopis pro českou mládež, Kniha československé mládeže (1932-1938), Obrázkový týdeník české mládeže (1939-1940) a První obrázkový týdeník české mládeže (1941).

MALÝ ČTENÁŘ vycházel u nakladatelství Jos.R.Vilímek v Praze od roku 1887. J.R.Vilímek byl v letech 1924-25 zároveň odpovědným redaktorem. 43.ročník uspořádal spisovatel František Serafín Procházka. Ilustracemi do tohoto ročníku přispěli M. Aleš, R. Adámek, prof. o. Cihetka, Věnc. Černý, Jan Dědina,A. Hausler, A. Jenne, K. Rélinka, Jos. Ulrich, J. Uruba, K.Vítek.

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 359-361 (mimo jiné) uvádí: „Jeden z nejslavnějších českých časopisů pro děti všech dob Malý čtenář začal vycházet v Pardubicích zpočátku jako regionální učitelský časopis, určený „školské mládeži českoslovanské pro poučení a zábavu“. Vedli a vydávali jej tři pedagogové, Josef Zelený, Karel Vognar a Gabriel Smetana. Od počátku ho koncipovali jako náročný časopis s přitažlivým obsahem, ve kterém tvořila významnou součást domácí, ale i překladová původní tvorba.
Cílem časopisu bylo vychovávat děti k četbě. Výprava a výtvarná koncepce časopisu byly však zpočátku velmi skromné. Časopis vycházel v malém formátu, prakticky bez ilustrací kromě závěrečné rubriky „Rozmanitosti“ s úlohami a hádankami.
V sedmém ročníku (1887/88) přebral časopis pražský nakladatelský dům J. R. Vilímka a situace se změnila. Malý čtenář se po této změně více otevřel dobovým módám a žánrům a dobrodružné beletrii, nakladatel Vilímek oslovil i zahraniční vydavatelské domy, přizpůsobil titul moderním společenským trendům a nakupoval i zahraniční obsah (včetně obrázkových příběhů). Přibyly a zkvalitnily se (především technicky) také původní ilustrace. Redakce rozšířila okruh spolupracovníků a změnila vedení, časopisu se ujal redaktor Vilímkova nakladatelství Jan Klecanda a po jeho odchodu v roce 1891 zkušený F. S. Procházka. Díky změně své koncepce časopis už během prvního ročníku proměny zvýšil náklad ze 2000 na cca 35 000 výtisků a na dlouhá desetiletí si zajistil pozoruhodnou čtenářskou oblibu až do začátku II. světové války. Tuto oblibu dosvědčuje i řada svědectví. Po převzetí J. R. Vilímkem se obsah časopisu přiklonil více k dobrodružným příběhům, stále si však držel vysokou úroveň beletrie a získal kvalitnější grafickou podobu. Redaktor František Serafínský Procházka pro časopis získal přispěvatele mezi svými přáteli, špičkami domácí literární scény realistické generace a vítal i příspěvky mladších autorů. Mezi ilustrátory časopisu se objevil i mladý Zdeněk Burian.
Po etablování časopisu se jeho obsah postupně stával konzervativnějším, vydavatel J. R. Vilímek nijak výrazně neusilovalo vůdčí postavení mezi časopisy pro mládež, spoléhal spíše na rutinu, ověřený opatrnější postup a věrnost odběratelů, projevující se generačním dědičným čtenářstvím. Konzervatismus vydavatele se projevoval i tím, že nové prvky MČ zpravidla zaváděl až po jejich dlouhodobém ověření, dlouho zůstával imunní i vůči modernějšímu trendu ve výtvarném a technickém pojetí.
Časopis tiskl verše a beletristické příběhy, často ilustrované domovským kreslířem Vilímkova nakladatelství Věnceslavem Černým.

maly_ctenar_43.rocnik_v.cerny

Každý ročník tiskl jeden zábavný román na pokračování. Malý čtenář obsahoval také naučné články a cestopisy, doprovázené fotografiemi. Jeho poslední strana byla věnována hádankám a hlavolamům, do 20. let 20. století tu také byly žertovné obrázky beze slov. Těsně před zánikem časopisu, mezi lety 1940- 1941 tiskl v Malém čtenáři své první verše pro děti (většinou jako doprovod k fotografiím) jeho tehdejší redaktor a pozdější klasik dětské poezie František Hrubín. Do časopisu kromě poezie psal i pro titul charakteristické dobrodružné povídky, které podepisoval pseudonymy.

Po vzniku samostatného Československa časopis přestává stačit trendům moderních periodik pro děti, stále si však drží širokou oblibu čtenářů. Obálka je zaplněna inzercí, v časopisu se rozšiřuje jeho naučná část. Časopis přijímá se zpožděním novinky v obsahu progresivnějších periodik pro děti, změnám se ale nevyhýbá. Zavádí zmíněné rubriky zajímavostí ze světa, filatelistickou rubriku i dobově populární junáckou hlídku. Přes neutuchající zájem publika se Malý čtenář ve 20. a 30. letech nevyhnul kritice odborné veřejnosti, zejména pro přílišný konzervatismus a koncepci nedostačující měnícím se dobovým nárokům.
Malý čtenář se od počátku úzkostlivě vyhýbal politickým a společenským tématům, tiskl tematicky nadčasovou beletrii a zábavní čtení, což se v pozdější, socialistické historiografii dětské literatury stalo důvodem jeho kritiky. V posledních ročnících před svým zánikem časopis zvyšoval množství obrázků na úkor textů, stal se víceméně obrázkovým týdeníkem, v němž měla beletrie vedle publicistiky jen podružnou úlohu.
V posledních ročnících se v obrazovém doprovodu časopisu začínala stále častěji uplatňovat fotografie, např. K. Plicky či V. J. Staňka. V posledních ročnících nabral časopis výrazněji novinový ráz, tiskl řadu zpráva zajímavostí ze světa, dokumentárních fotografií, sportovní reportáže atd. Na zadní straně obálky začal také tisknout humoristické či dobrodružné komiksy.
K časopisu vycházel v letech 1891-1942 Kalendář Malého čtenáře, později Kalendář české mládeže pod vedení Františka Serafínského Procházky. Ročně Malý čtenář vydával i několik (4-6) románových příloh vlastní edice a v letech 1928-1934 mj. edici Loutkové hry Malého čtenáře.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu MALÝ ČTENÁŘ v letech 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis MALÝ ČTENÁŘ do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_01

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_02

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_03

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_04

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_05

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_06

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_07

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_08

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_09

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_10

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_11

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_12

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_13

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_14

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_15

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_16

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_17

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_18

MALY_CTENAR_43.rocnik_(1924-25)_cislo_20

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *