KRÁSNÉ ČTENÍ – 4.ročník – 1911-12

Dnes archivovaná čísla časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ z roku 1911-1912 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Veliký dík za neutuchající úsilí!

Stejně jako život lidský, i život časopisu podléhá rozličným okolnostem a je plný zvratů i nejistot. KRÁSNÉ ČTENÍ vycházelo od roku 1904 společně s přílohou ČESKÁ DÍVKA. která později vycházela samostatně až do roku 1937. KRÁSNÉ ČTENÍ vycházelo v letech 1904-1914 s přestávkou 1907-1909. Vydával jej v Lysé nad Labem Alois Holub, který byl rovněž jeho šéfredaktorem. Splupracoval například s Karlem Kálalem, Benešem M. Kuldou, Hanušem Sedláčkem-Promykem a dalšími.

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 212-214 mimo jiné uvádí:

„Česká dívka byl dívčí časopis s cílem vzdělávat dívky k umění a ženské emancipaci. Vycházel v prvních třech ročnících jako „příloha časopisu Krásné čtení„, později šlo o dva paralelní tituly, vycházející společně. Byl členěn na dvě samostatné části , na textovou a na vzory pro dívčí ruční práce (zejm. vyšívání a háčkování) , s názvem „vzory ženských ručních prací“ (1908-1937). Tato část byla koncipována jako druhá, (označovaným někdy za jeho přílohu). Oba časopisy měly totožný obsah, pouze na různě kvalitním papíře (Česká dívka měla papír horší) a Česká dívka přinášela navíc zmíněnou přílohu vzorů pro ruční práce. Krásné čtení bylo tedy luxusnějším vydáním textové poloviny časopisu.
Během I. světové války vydala Česká dívka alespoň roční almanach Věno českých dívek (1915), pro předplatitelky časopisu levnější než pro ostatní veřejnost. Obsahoval oddíly „Dívka ve společnosti“, „Láska k druhému pohlaví“, „Besedy vychovatelské“, „Stravování zdravé a laciné“ a „Moravské národní pohádky“. Druhou polovinu svazku zabraly již zmiňované „Vzory ženských ručních prací“ s návody a mnoha fotografiemi.
V beletristické části titul přinášel výbor z kvalitních domácích i zahraničních autorů (Vítězslav Hálek, Božena Němcová, Jan Neruda, Julius Zeyer, Hans Christian Andersen, Victor Hugo, Lev Nikolajevič Tolstoj aj.), tiskl také texty slovenské. Kromě beletrie se věnoval i článkům naučným, a to historickým, přírodovědným i např. folkloristickým. Časopis se zaměřoval též na správné vedení domácnosti, ruční práce, a tiskl reprodukce významných českých i zahraničních výtvarníků. Odkazoval na slovanské umění a literaturu, věnoval se slovanské vzájemnosti, tiskl např. celá srbská, polská, slovenská a další slovanská čísla. Titul uveřejňoval výzvy ke vzdělávání dívek (např. ve čtení a ve hře na klavír) a vzdělávací články pro dívky. Působil rovněž jako vstupní periodikum výchovy k ženské emancipaci pro budoucí ženy. Podobně jako levicové časopisy jaro či Vzkříšení se věnoval i politické výchově svých čtenářek.
Po první světové válce byla Česká dívka obnovena nejprve bez úspěchu a na krátkou dobu v roce 1920, a poté až poměrně pozdě, roku 1923 (Krásné čtení nebylo obnoveno vůbec). Snažila se navázat na před válečnou tradici. Tiskla poezii domácích klasiků a také překlady pohádek, např. ruských, a divadelní hry pro děti. Uveřejňovala i rady hospodyním pro dobré vedení domácnosti. Předválečný úspěch se jí ale zopakovat nepodařilo a do roku 1937 titul provázely finanční potíže a klesající zájem čtenářek.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ z roku 1905-06prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ– kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *