Po troch rokoch opäť PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 19.ročník – 1987-88

Časopis PIONÝRSKÁ ŠTAFETA bol po prvý krát predstavený v roku 2014  v príspevku od Dazula Tři čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1971.

Od vtedy uplynuli bezmála 3 roky a tak predstavujeme ďalšie dve čísla z nášho archívu. Časopis bol určený hlavne pre vedúcich pionierov s poradným hlasom, ako aj pre vedúcich iskričiek. Bol to doslova „československý“ časopis s príspevkami a článkami v češtine aj slovenčine. Slovenské tvorili zhruba 1/3 výtlačku.

Aj keď sa nejedná priamo o časopis určený deťom, ale o akúsi metodickú príručku pre vedúcich pracovníkov, predsa len ho sem zaradujeme. Dôvodom je, že okrem niektorých čitateľných príspevkov pre deti a mládež, vedúcich robila aj tak v podstate zase len mládež.

Čo sa zmenilo za 16 rokov vydávania časopisu? Z tiráže časopisu sa dozvedáme, že okrem zmeny šéfredaktora a vlastne aj celej redakčnej rady, mesačník získal aj „vyznamenání Za vynikající práci“. Cena 3 Kčs zostala zachovaná a počet strán sa vrátane príloh zvýšil z 24 na 32.

V tiráži tohto ročníka sa uváda: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává  ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé fronte. Roč. XIX. • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černiková. Redaktori: Alena Géblová, Eva Hromádková, Judita Mrázová. Výtvarná redaktorka: Petra Hanzáková. • Členové redakční rady: PhDr. Jiří Bartoň, PhDr. Miloš Hudec, Jan Chlumský, Elena Prelecová, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, PhDr. Alojz Osúch, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Vera Veselá.“

Veľkú časť časopisu tvorili správy z činnosti PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže), príhovory vysokých czkcionárov a ideologické články. Nezabúdalo sa pri tom ani na významné výročia ČSSR a hlavne KSČ spolu s návodom, ako ich stráviť v duchu socializmu a komunizmu.

Veľkým prínosom pre prácu vedúcich pionierov a iskričiek bola pravidelná príloha vychádzajúca na 4 stranách. Mala formu brožúrky s členením – starší pionieri, mladší pionieri a iskry.

V prílohe vychádzali aj praktické a obľúbené kartičky s konkrétnymi návodmi na hry a činnosť oddielov. V prednej časti obrázok, zospodu návod.

Neoddeliteľnou súčasťou socialistického spoločenstva  a jeho ochrany pred západným svetom bola branná výchova. Aby sa zatraktívnila, jedným z dosiahnuteľných ocenení bolo aj získanie záujmového odznaku MOV (Mladý obránce vlasti). Rady na to, ako ho získať, vychádzal v pravidelnej rubrike BRANNÁ VÝCHOVA.

V rokoch 1985-88 začali v ČSSR do života vstupovať osobné počítače. Na trhu sa objavili prvé modely Atari, Sinclair ZX Spectrum, Commodore. V Skalici začali vyrábať počítače Didaktik Gama. Niet divu, že aj PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže) hľadala možnosť ich využitia vo svojej činnosti. Tomuto sa venuje obsiahly seriál v rubrike „technika“.

Záver časopisu patril pravidelne peknej pesničke na tzv. „pioniersku nôtu“. Išlo o bežné pesničky pre deti, ktoré sa spievajú do dnes. Tak ako je to aj na videu z vianočného koncertu žiakov 3.triedy ZŠ Kladská.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z rokov 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *