27 čísel časopisu TRAMP – 2.ročník – 1930

V číslování ročníků TRAMPA je docela zmatek. Z dostupných informací usuzuji, že tomu zavdala redakce TRAMPA v roce 1971, kdy v hlavičce prvně  uvedla číslo ročníku – 6. Po téměř dvacetileté odmlce vydavatel obnoveného TRAMPA – Dáblík – v roce 1990, v tehdejším úvodníku 1.čísla napsal „Navazuje na 3.čislo TRAMPA z března 1971, které StB zrušilo a celý náklad nechalo sešrotovat spolu se všemi materiály Pulsu“ a v hlavičce časopisu uvedl – „7.ročník“.

TRAMP byl (pokud jsem správně dohledal) vždy číslován podle kalendářního roku – tedy čísla vydaná v roce 1929 byla 1.ročníkem (v zápatí některých stran to je jasně napsáno – např. v číslo 19, strana 2), čísla vydaná v roce 1930 byla 2.ročníkem, čísla vydaná v roce 1931 byla 3.ročníkem. Pak nastala dlouhá pomlka a v březnu roku 1968 bylo vydáno 1.číslo 3.ročníku – i když v hlavičce časopisu není ročník (zřejmě záměrně) vyznačen. V nezbytném úvodním prohlášení „redakční elipsy“ je zmínka o 2.ročníku – a z kontextu vyplývá, že se zjevně nejedná o TRAMP z roku 1930, natož tak z roku 1931. Podle neověřených zdrojů se jednalo o odkaz na „polosamizdatové“ ročníky TRAMPA, snad ze šedesátých let, které zřejmě existenci tří meziválečných ročníků  TRAMPA (celkem 86 čísel!) také nebraly v potaz. Je docela možné, že to bylo i díky dozvuku skutečné tváře kumunistického režimu, který trampové po válce poznali a před válkou po něm v původních časopisech TRAMP naivně toužili. Zjevné rozčarování mohlo vést k záměrnému „odstřižení“ od  prvorepublikového časopisu.

Dnes tu, díky TRAMPSKÉMU MAGAZÍNU (viz článek z 28.8.2014) přinášíme archiv dalších 27 čísel TRAMPA, které byly vydány v roce 1930. Zatím se podařilo získat a digitalizovat výstisky od 19.čísla (vydáno 27.6.1930) do 45.čísla (23.12.1930) 2.ročníku TRAMPA.

tramp_1930_19_zápatí

Přesto, že jsem ještě před půlrokem moc nevěřil, že se podaří staré TRAMPY archivovat v digitální formě, dnes už jsem optimističtější a věřím, že se časem podaří od někoho k digitalizaci zapůjčit i čísla 1 až 18 z roku 1930 – aby byl i tenhle svérázný úsek historie zachován  pro budoucnost. Je úžasné, že se už podařilo digitalizovat kompletní 1.ročník TRAMPA z roku 1929 i 1930 (do 40.čísla vydaného 3.12.1930).

Zdá se, že už je jasněji jak vznikla nepřesná a nepravdivá informace, že časopis TRAMP vydalo „družtvo trampů komunistů„. V čísle 45 (2.ročník – 1930) je (na straně 5) výrazná informace:

tramp_1930_45_trampské družstvo

Časopis TRAMP s přirozeně výrazně levicovým a „antiklerikárním“ nádechem typu:

tramp_1930_45_antiklerikarismus

mohl být identifikován s ideologí tehdejších levicových stran a jejich partajních plátků. Navíc z tiráže zmizel jako vydavatel Quido Langhans (například v čísle 19, 1.ročníku z roku 1929) a namísto něj je uvedeno TRAMPSKÉ VYDAVATELSKÉ DRUŽSTVO V PRAZE, ZAPS. SPOL. S R.O.

tramp_1930_45_tiráž

Záměna „Družtvo trampů komunistů“ a „Trampské vydavatelské družstvo“ nemusí být pro čtenáře, který nerozlišuje různé „právní“ nyance až tak zásadní. Domnívám se, že takovýmto způsobem došlo k „záměně„, která se „šíří“ nejen internetem 🙂

Minimálně 3 čísla TRAMPA (28, 29 a 33 – viz titulek časopisu zmiňovaných čísel) měla problémy s tehdejší „cenzurou„.

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_28_konfiskace

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_29_konfiskace

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_33_konfiskace

V rámci širších souvislostí je asi vhodné uvést, že cenzura tisk v našich zemích provázela téměř celé devatenácté století. Relativně dobře zmapováno je, že za socialismu v letech 1953 až 1966 měla cenzuru v naší republice na starosti Hlavní správa tiskového dohledu, od roku 1966 do roku 1968 Ústřední publikační správa a  od roku 1968 do roku 1989 Úřad pro tisk a informace (nebo taky Úřad pro tiskový dozor). Ten údajně v roce 1972 zakázal i vydání druhého dílu memoárů tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody a nové vydání prvního dílu šlo přímo do stoupy. Myslím si, že tato „příhoda“ na dokreslení situace asi stačí.

Wikipedie: „…. během nacistické a komunistické totality, ale i za tzv. první a druhé republiky, kdy byly ovšem zakázány především komunistické a nacionalistické spisy (a také písně). Stát za první republiky cenzuroval obsah vydávaných deníků a zakazoval publikaci informací, článků podrobujících kritice některé policejní akce a zájmové oblasti politiky státu. Cenzurovány byly proto standardně za první republiky také divadelní hry a kulturní produkce, pokud byl jejich obsah zaměřen kriticky proti subjektům, které chtěl stát z politických, diplomatických důvodů před kritikou hájit. Viz například cenzura protifašistických divadelních představení Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha z důvodu státního zájmu na udržení dobrých vztahů a vyhnutí se konfliktům s Německem po nástupu nacistů k moci….“

Fakt, že bylo několik čísel TRAMPA v roce 1930 cenzurou zakázáno (a redakce toho přirozeně využila k propagaci uvedením přímo v hlavičce časopisu), mohlo také vést k nepřesné informaci, že  tento časopis vydávalo DRUŽSTVO TRAMPŮ KOMUNISTŮ namísto TRAMPSKÉHO VYDAVATELSKÉHO DRUŽSTVA.

Pomiňme osobní politické zkušenosti i preference a  začtěme se do stránek TRAMPA vydaného před 84 lety – je to čtení bezpochyby zajímavé a poučné.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu TRAMP – kliknutím na náhled strany:

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_19

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_20

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_21

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_22

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_23

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_24

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_25

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_26

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_27

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_28

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_29

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_30

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_31

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_32

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_33

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_34

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_35

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_36

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_37

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_38

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_39

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_40

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_41

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_42

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_43

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_44

TRAMP_2.rocnik_(1930)_cislo_45

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *